facebook


Najnowszy News

Br. Andrzej Gancarczyk SCJ radnym Prowincji Stanów Zjednoczonych

 

Wielki Tydzień pod Luboniem

pascha czo Paschalne dni w rektoracie w Glisnem wypełnione były dziękczynieniem, czuwaniem, adoracją Krzyża, nawiedzeniem Grobu i radością wielkanocnego poranka.


      W Wielki Czwartek, zgromadzeni na Mszy Wieczerzy Pańskiej mieszkańcy wioski dziękowali za Eucharystię, a księżom będącym przy ołtarzu złożyli serdeczne życzenia.

      - W tym roku w przeżyciu Triduum Paschalnego i całej Oktawy Wielkiej Nocy pragniemy w szczególny sposób zanurzyć się w tajemnicy Bożego Miłosierdzia, którą objawił całemu światu Pan Jezus za pośrednictwem św. siostry Faustyny. Apostołem i głosicielem tego wspaniałego orędzia był również papież Jan Paweł II. To on polecił nam, byśmy przekazywali światu ogień miłosierdzia – powiedziała w komentarzu przed Mszą św. gimnazjalistka Klaudia Karpierz.

      Eucharystia miała wyjątkowy charakter także z racji dokonanego błogosławieństwa nowego kielicha mszalnego i pateny, które kościołowi w Glisnem ofiarowało małżeństwo z Mszany Dolnej. Rektor wspólnoty, ks. Andrzej Sawulski SCJ wyraził wdzięczność darczyńcom za ten szczególny dar.

       Potem, w przygotowanej w kaplicy Fatimskiej ciemnicy trwała Godzina Święta, prowadzona przez członków Sercańskiej Wspólnoty Świeckich.

      - Kościół w tym dniu ze szczególną gorliwością błaga Boga o świętość kapłanów oraz o dar nowych powołań. W Wieczerniku Jezus dał apostołom udział w swoim kapłaństwie, a potem zaprosił ich do Ogrodu Oliwnego na modlitwę, która była pierwszym czynem apostołów po wyjściu z Wieczernika – zauważyła w rozważaniu Maria Lach z Zarabia.

      W Wielki Piątek w ciemnicy gromadzili się na czuwaniu i modlitwie mieszkańcy wszystkich dziewięciu osiedli, a także z pogranicza Tenczyna i Zarabia. Po Drodze Krzyżowej odprawionej w Godzinie Miłosierdzia wielu przyszło jeszcze raz do kościoła, by przez ucałowanie krzyża wyrazić wdzięczność Jezusowi za zbawcze owoce Jego męki i śmierci. Na zakończenie tej wyjątkowej wielkopiątkowej liturgii ks. Zdzisław Płuska SCJ dokonał przeniesienia Najśw. Sakramentu do grobu, nawiązującego swym wyglądem do ewangelicznego grobu Jezusa. W tym dniu, zgodnie z miejscową tradycją, zaśpiewano trzy części Gorzkich Żali, a po nich czuwanie prowadzili gimnazjaliści: Marek Aleksandrowicz i Angelika Blecharczyk.

      - Jezus umarł za wszystkich, dlatego nikt nie jest wyłączony z Jego miłości. Jego cierpienie było po to, by nikt nigdy nie cierpiał sam i nikt nie umierał sam. Od tamtego Wielkiego Piątku przy każdym cierpiącym człowieku jest Jezus, który cierpi wraz z nim – podkreśliła w czasie adoracji gimnazjalistka Angelika.

      W sobotnie dopołudnie dalej czuwano przy Grobie Pańskim, a na placu przed kościołem rektor, a potem ks. Zdzisław poświęcili pokarmy wielkanocne. Zebrani zostali zachęceni do modlitwy podczas śniadania wielkanocnego w intencji cierpiących w miejscach, gdzie trwają wojny i konflikty zbrojne, szczególnie w Syrii.

      Od poświęcenie ognia, przygotowanego przez miejscowych strażaków i zapalenia paschału, rozpoczęła uroczysta Wigilia Paschalna, a po Orędziu Wielkanocnym zaśpiewanym przez ks. Płuskę i liturgii Słowa, o którą zadbała młodzież, znów rozległy się kościelne dzwony i radosne Alleluja! Wszyscy odnowili przyrzeczenia chrztu św. i zostali pokropieni wodą święconą.

      Zgodnie z miejscową tradycją, procesja rezurekcyjna rozpoczęła się w niedzielny poranek, a prawdę o tym, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, przypomniał licznie zgromadzonym główny celebrans ks. Zdzisław Płuska.

      - Przychodząc dziś rano do świątyni, przebyliście drogę podobną do tej, którą podjęła Maria Magdalena i dwaj apostołowie w pierwszym dniu po szabacie – mówił potem w homilii, podkreślając, że ich wiara, jaka zrodziła się przy pustym grobie, umocniła się w późniejszych spotkaniach z Chrystusem zmartwychwstałym.

      Kaznodzieja zwrócił uwagę, że także wiara współczesnych uczniów Jezusa umacnia się poprzez spotkania z Nim, szczególnie w czasie Eucharystii. Zaapelował do wiernych, by czynili wysiłki powstania z grobu własnych grzechów, różnych nałogów, obłudy, nienawiści i braku pojednania w rodzinach, czy w sąsiedztwie.

      - Dziś biją wszystkie dzwony, głosząc w świata cztery strony, że zmartwychwstał Pan. Ustąpcie więc od nas smutki i trosk fale, gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale – śpiewają tej wyjątkowej niedzieli chrześcijanie we wszystkich zakątkach ziemi. Także w naszej wiosce zabrzmiały radośnie dzwony, a z naszych serc płyną wielkanocne pieśni, pełne radości i nadziei – powiedział na zakończenie Mszy rezurekcyjnej ks. Sawulski.

      Złożył również mieszkańcom wioski, a także tym, którzy przybyli z innych stron, również za granicy, świąteczne życzenia. Podziękował tym, którzy zaangażowali się w Triduum Paschalne, a więc organiście Grzegorzowi Filipiakowi, kościelnej Czesławie Cież, druhom strażakom czuwającym przy grobie, ministrantom, scholi, niosącym feretrony, chorągiew, i dzieciom sypiącym kwiaty.

                                                                                                                                                                                               AS

Życie Zakonne

zakon

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com