facebook


Najnowszy News

Br. Andrzej Gancarczyk SCJ radnym Prowincji Stanów Zjednoczonych

 

Zjazd ekonomów w Krakowie

ekon czolo W Domus Mater w Krakowie Płaszowie, 5 września br. spotkali się ekonomowie placówek sercańskich w Polsce.


     Tym razem tematyka spotkania dotyczyła m.in. kwestii związanych z zatrudnieniem w parafii i w domach zakonnych świeckich pracowników kościelnych w świetle obowiązującego w tym względzie prawa. Omówiła ją przybyła z Warszawy Halina Tulwin – dyrektor Departamentu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy. Zastępowała ona zmarłego pod koniec sierpnia tego roku Głównego Inspektora PIP Romana Giedrojcia.

     Mówiąc o różnych formach zatrudnienia i umów o pracę przypomniała, że osoby świeckie zatrudnione w parafii są pracownikami w rozumieniu przepisów polskiego prawa pracy, a pracodawcą dla pracowników kościelnych jest zatrudniająca ich parafia. Przy czym zwróciła uwagę, że szczegółowe wymagania, jakie musi spełnić osoba zatrudniona np. na stanowisku organisty czy kościelnego mogą określać przepisy prawa kościelnego np. diecezjalny regulamin organisty.

     W swym wystąpieniu Halina Tulwin wskazała także na podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika, prawo do urlopu oraz wyjaśniła o możliwych formach zatrudnienia, w tym popularnego w instytucjach kościelnych wolontariatu.

     - Cudzoziemca możemy zatrudnić na podstawie umowy o pracę czy wolontariatu, jeżeli posiada zezwolenie na pracę. Trzeba więc sprawdzić, czy może on leganie wykonywać pracę na terenie Polski i czy ma właściwą wizę – dodał Jarosław Lesniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia PIP z Warszawy.

    Kolejni gości zjazdu – Adam Wszołek i Jacek Ruebenbauer z kancelarii Innpact Broker przedstawili ofertę swej firmy dotycząca tzw. umowy flotowej pojazdów. Podkreślali wymierne korzyści korzystania przez diecezje lub zgromadzenia zakonne z usług brokera ubezpieczeniowego

     - Proponujemy coś w rodzaju telefonu do przyjaciela w przypadku różnych problemów, jakiejś szkody, zminimalizowanie kosztów ubezpieczenia, zawierania umów i wielu innych spraw wymagających odpowiedniej wiedzy. Po prostu jesteśmy po to, by pomagać klientom – podkreślił prezes Jacek Ruebenbauer, dodając, ze wśród petentów firmy jest już kilka zgromadzeń zakonnych, zarówno męskich i żeńskich.

     O podobnej formie pomocy parafiom i domom zakonnym mówił Francois Martineau, przedstawiciel regionalny grupy zakupowej „Cedr” powstałej w 1998 r. w Paray le Monial we Francji. Grupa inspiruje się społeczną nauką Kościoła i pomaga m.in. w negocjowaniu w imieniu parafii zakupu różnych produktów, np. artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia AGD czy żywności.

     - Szukamy uczciwe firmy, które działają na rynku, a sami członkowie grupy wybierają dostawców, z którymi chcą współpracować – podkreślił Francois Martineau, który był tłumaczem podczas Światowych Dni Młodzieży, a przez rok wolontariuszem na misjach w Senegalu.

      W czasie trwania spotkania przyszła wiadomość o śmierci jednego z mieszkańców wspólnoty Domus Mater, wieloletniego misjonarza krajowego ks. Adama Brzeźniaka SCJ. O zmarłym pamiętano podczas Mszy św. odprawionej w parafialnym kościele, której przewodniczył prowincjał.

       - Spotykamy się w naszym Domus Mater u naszej matki. W tym domu wiele się zmieniło w ostatnich latach pod względem materialnym. Nie ma już pośród nas tych, którzy budowali go przez z górą 80 laty. Kolejni współbracia, którzy zahaczają ramami czasu o ten dom odchodzą, jak śp. ks. Adam, misjonarz wieloletni mieszkaniec tego domu, który przychodził tutaj do kościoła i wiele razy modlił się przed tym cudownym obrazem – powiedział w kazaniu ks. Marek Romańczyk SCJ. Dając zgromadzonym w świątyni za wzór styl życia Maryi i Józefa, którzy na pierwszym miejscu stawiali Boga, a nie rzeczy materialne, zaznaczył, że dobra materialne powinniśmy inwestować przede wszystkim w niebie, także poprzez takie działania, o których mówili prelegenci.

      Popołudniowe spotkanie wypełniły wystąpienia prowincjała ks. Wiesława Święcha SCJ i ekonoma prowincjalnego ks. Marka Romańczyka SCJ. Ten pierwszy przypomniał krótko obowiązki ekonoma wobec wspólnoty, prowincji i siebie samego, podkreślając, że w zarządzanie dobrami materialnymi najwyższą normą dla zakonników powinna być zawsze Ewangelia. Z kolei ekonom prowincjalny zwrócił uwagę na pewno nowości dotyczące zameldowania i rozliczania składek ZUS. Poinformował także o bieżących sprawach dotyczących ekonomów we wspólnotach, min. potrzebie archiwizacji danych.

                                                                                                                                             AS

Życie Zakonne

zakon

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com