facebook


Najnowszy News

Fundacja 1

25-lecie Fundacji Bożego Miłosierdzia z udziałem sercanów

Książka ks. Mirosława Daniluka SCJ

Daniluk czolo Ks. Mirosław Daniluk SCJ nie odpuszcza i znów wydał książkę w ramach swych zainteresowań duchowością zakonną.


    „ W kręgu duchowości zakonów i zgromadzeń zakonnych” – taki tytuł ma najnowsza książka Ks. Mirosława Daniluka, sercanina, który historią i duchowością zakonną interesuje się od wielu lat i należy do grona jej najlepszych znawców w Polsce. Świadczy choćby o tym fakt przygotowania niemal 420 haseł z tej dziedziny do „Encyklopedii katolickiej”, monumentalnego dzieła zrealizowanego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ta żmudna, benedyktyńska praca na rzecz tego dzieła, to nie jedyny dorobek naukowy ks. Daniluka. Razem z Karolem Klauzą jest autorem niemal pionierskiej pozycji wydawniczej pt. Encyklopedia instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, która nie ma odpowiedników na polskim rynku wydawnictw katolickich, a jest owocem długoletnich badań i pracy w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym (obecnie Instytut Leksykograficzny), gdzie autor pracował niemal od początku jego istnienia.

     Należy wspomnieć jeszcze o innej publikacji, niezwykle cennej i równie pionierskiej, mianowicie - Sigla: Zbiór skrótów nazw zakonów, zgromadzeń zakonnych, instytutów świeckich, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz innych instytucji z nimi związanych, która pozostaje do dziś jedynym takim opracowaniem zawierającym opis ok. 900 skrótów nazw zakonów i zgromadzeń.

     Podobnie rzecz się ma, gdy chodzi o wydaną 5 lat temu razem z ks. Eugeniuszem Ziemannem SCJ książką: Męskie zgromadzenia zakonne i stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie papieskim. Zbliżonej pozycji w języku polskim daleko szukać!

     Najnowsza książka pt: W kręgu duchowości zakonów i zgromadzeń zakonnych, znakomicie wpisuje się w dotychczasowy obszar zainteresowań ks. Daniluka. Jej redaktor, ks. Eugeniusz Ziemann SCJ, jednocześnie wieloletni pracownik, a potem dyrektor Instytutu Leksykograficznego zebrał kilka referatów swego współbrata, by udostępnić je szerszemu gronu czytelników. Dotyczą one głownie dwóch zgromadzeń zakonnych i ich duchowości, mianowicie sercanów i franciszkanów. Na uwagę zasługują wszystkie artykuły, jednak na szczególną ostatni i najdłuższy w książce, pt. Działalność charytatywna zakonów, zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego (od starożytności do XX wieku), bowiem nikt wcześniej nie zajął się tym zagadnieniem w taki sposób. We wprowadzeniu do książki ks. Ziemann tak o tym pisze: Zawarte w nim (opracowaniu) liczne szczegółowe dane na ten temat stanowią cenną informację obrazującą wkład instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w pomoc ludziom potrzebującym na przestrzeni wieków, i podsumowuje: Niniejsza publikacja stanowi ogromny wkład w ukazanie historii i duchowości życia zakonnego zarówno w kontekście polskim, jak ogólnokościelnym.

    Opinia jak najbardziej słuszna, wziąwszy pod uwagę fakt, że ks. Daniluk opierając się na oficjalnym roczniku Stolicy Apostolskiej „Annuario Pontificio per l’anno 2014", wykonał „mrówczą” pracę, wymagającą doświadczenia, dyscypliny i znajomości warsztatu badawczego, który zawsze był jego największą zaletą.

                                                                                                                 Ks. Andrzej Sawulski SCJ

----------------------------------------

W kręgu duchowości zakonów i zgromadzeń zakonnych, ks. Mirosław Daniluk SCJ, Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, 2017, www.wydawnictwo.net.pl

Życie Zakonne

zakon

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com