facebook


Najnowszy News

Mieszczak 5

Ks. Stanisław Mieszczak podczas transmisji Mszy św. w Łagiewnikach

Dni Skupienia Arcybractwa NSPJ

straz cz

Sercanie, ks. Józef Gaweł i ks. Wiesław Pietrzak byli gośćmi Dnia Skupienia dla członków Arcybractwa Straży Honorowej Serca Jezusowego.


     Obydwaj zostali zaproszeni do Lipnika, gdzie znajduje się Dom Rekolekcyjny archidiecezji przemyskiej i gdzie we wrześniu zorganizowano Dni Skupienia dla Arcybractwa Straży Honorowej NSP. Ich konferencji wygłoszonych przed budynkiem wysłuchali liczni członkowie Arcybractwa z wielu parafii archidiecezji, a spotkaniu towarzyszyło hasło: „Patrz w Serce i miej serce!”.

     - Jesteśmy w Lipniku na terenie archidiecezji przemyskiej, której pasterzem przeszło 20 lat był święty Józef Sebastian Pelczar. Idąc za przykładem papieża Leona XIII, który poświęcił świat Sercu Jezusa, on również poświęcił diecezję, by – jak uczył – odpowiedzieć miłością na miłość Serca jezusowego – powiedział podczas konferencji ks. Józef Gaweł, od niedawna Dyrektor Krajowy Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ.

     Przypominając dzieje kultu Serca Jezusowego w Kościele, wskazał na rolę Polski w jego rozwoju.

     - Święty Jan Paweł II mówił, że Polska jest po Francji drugą ojczyzną kultu Najświętszego Serca Jezusa, bo to właśnie polscy biskupi przez swój memoriał posłany do Stolicy Świętej wyprosili u papieża świętego Klemensa XIII oficjalne zatwierdzenie kultu najpierw dla Polski potem dla całego świata – podkreślił, dodając, że w Polsce kult ten był wyjątkowo żywy i przynosił wiele owoców, czego wyrazem są trzykrotne akty poświęcenia ojczyzny Sercu Jezusa.

     Zwracając się do uczestników Dni Skupienia i nazywając ich apostołami Serca Jezusa, prelegent wskazał, że to właśnie członkowie Arcybractwa są szczególnie zobowiązani, by ten kult rozszerzać.

    W dalszej części konferencji ks. Gaweł zwrócił uwagę na niektóre fakty z historii, m.in. czas oświecenia i herezję Jansenizmu, które wpłynęły negatywnie na ludzkie postawy wobec Boga. Dostrzegł jednocześnie, że w obecnych czasach próbuje się sprowadzić religijność do sfery jedynie racjonalnej i eliminować ją z życia społecznego.

    - Gdy widzimy, że w świecie i w naszej ojczyźnie zatraca się poczucie sacrum i świętości, potrzebny jest powrót do kultu osoby Jezusa, którego najpiękniejszym wyrazem jest Jego Serce – wołał ks. Gaweł, dodając, że nigdy nie będzie żywej wiary bez osobowego kontaktu z Jezusem.

     Dyrektor Krajowy Arcybractwa przytoczył również wypowiedzi kilku papieża, w tym św. Jana Pawła II na temat istoty i aktualności nabożeństwa do Serca Jezusowego. Wskazał też na zadania, jakie stoją przed obecnymi członkami Honorowej Straży. Zaliczył do nich m.in. trwanie w przyjaźni z Chrystusem w czym pomaga Godzina Obecności, codzienne akty ofiarowania dnia Sercu Jezusowemu oraz wynagradzanie nie tylko w I piątki miesiąca, ale także poprzez adorację Najświętszego Sakramentu.

    - Czciciele Serca Jezusowego to ludzie Eucharystii, to ci, którzy kochają Mszę świętą. To również ludzie o otwartym sercu, którzy starają się przeżywać swe życie jako dar dla Boga, rodziny, małżeństwa i innych – zaznaczył autor wielu publikacji na temat kultu Serca Bożego.

    Podsumowując swe wystąpienie ks. Gaweł powiedział: Jako członkowie wspólnoty Kościoła wnieśliśmy w tą wspólnotę wielki skarb - nabożeństwo do Bożego Serca, bo to polscy biskupi wyprosili jego zatwierdzenie. Wnieśliśmy też kult miłosierdzia Bożego i przez to ubogaciliśmy pobożność chrześcijańską. To jest niejako nasze wiano, nasz posag, jaki wnieśliśmy do Kościoła powszechnego. Mając tego świadomość trzeba, aby nasze pokolenie, które żyje na początku XXI wieku, by żyło tymi wartościami i by przekazywało je następnym, aby Serce Jezusa było wszędzie kochane i znane.

    Z kolei ks. Wiesław Pietrzak SCJ poświęcił swą konferencję ukazaniu podobieństw i różnic, jakie występują w kulcie Serca Jezusowego i Miłosierdzia Bożego oraz podkreślił potrzebę dobrego rozumienia obu nabożeństw przez członków Arcybractwa.

    - Przedmiotem kultu Serca Jezusa jest żywe Serce Syna Bożego, osoby kochającej człowieka dobrym Sercem, który pokazywał je swoją mową i czynami na tej ziemi, natomiast w przypadku kultu miłosierdzia Bożego patrzymy na Krew i Wodę, która wypływa z boku Zbawiciela; wodę, która przypomina chrzest i krew mówiąca o Eucharystii – zaznaczył prelegent, dodając, że w tym nabożeństwie zwracamy uwagę na Jezusa zmartwychwstałego, który udziela w Wieczerniku apostołom władze pojednania grzeszników z Bogiem.

    Misjonarz i rekolekcjonista z Krakowa zwrócił uwagę na fakt, że w kulcie Miłosierdzia Bożego szczególnie podkreślona jest jedna cecha: miłość miłosierna, natomiast w kulcie Serca Jezusowego objawiona jest cała miłość Boga.

     - Gdy widzimy obraz Serca Jezusa, który mamy w swoich domach, przypomina on nam, że Bóg jest miłością i zachęca nas, byśmy rano uklękli do modlitwy, w niedziele i w pierwszy piątek poszli do kościoła, a wieczorem zapytali, jaki byłem w tym dniu, co dobrego zrobiłem? Z kolei obraz Jezusa miłosiernego z napisem: Jezu, ufam Tobie, przypomina, by żyć nadzieją, zaufaniem do Jezusa zmartwychwstałego, z którym można pokonać wszelkie trudności – tłumaczył ks. Pietrzak i zachęcał, by w różnych sytuacjach i potrzebach życiowych szukać ratunku w tych dwóch formach nabożeństwa, a także w innych, m.in. do Matki Bożej.

     - Bóg daje nam różne możliwości i formy kultu. Na obecne czasy otrzymaliśmy od Jezusa nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, co nie znaczy, że niepotrzebne jest nabożeństwo do Serca Jezusa. To nie znaczy, że do figury Serca Bożego w kościele mamy przypiąć promienie Bożego Miłosierdzia i już będzie wszystko pięknie i nowocześnie. Kult Serca Jezusa jest dla tych, którzy pragną miłować, adorować, wynagradzać, trwać na straży w Godzinie Obecności w duchu modlitwy i zaufania, a kult Bożego Miłosierdzia jest dla zagubionych, szukających ostatniej deski ratunku – podkreślił wieloletni rekolekcjonista sercański.

     Wszyscy uczestnicy Dni Skupienia wzięli udział we Mszy św. pod przewodnictwem ks. Jana Szeląga, odpowiedzialnego za formację księży w archidiecezji przemyskiej, który także wygłosił kazanie. Była także wspólna adoracja prowadzona przez ks. Wiesława Szczygła, diecezjalnego moderatora Arcybractwa NSPJ.

                                                                                                                 Ks. Andrzej Sawulski SCJ

                                                                                                              fot. s. Paulina M. Januchta SFMI

--------------------

Diecezja przemyska jest poświęcona Najświętszemu Sercu Jezusa, a patronem Arcybractwa jest św. Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski. Domowi Rekolekcyjnemu w Lipniku k. Przeworska patronuje św. Jan Paweł II

Życie Zakonne

zakon

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com