facebook


Najnowszy News

Fundacja 1

25-lecie Fundacji Bożego Miłosierdzia z udziałem sercanów

Oni odeszli my pamiętamy

groby czCmentarzy, na których znajdują się groby sercanów jest w Polsce kilka. Najwięcej mogił znajduje się w Stadnikach.


     Pierwszy grobowiec w Polsce, w którym spoczywają ich doczesne szczątki jest na cmentarzu Podgórskim w Krakowie. To tutaj został pochowany zmarły 12 grudnia 1950 r. w wieku zaledwie 54 lat założyciel polskiej prowincji, ks. Kazimierz Wiecheć, a potem kolejni księża, min. Wincenty Turek, Stanisław Jarzyna, Franciszek Nagy, Tadeusz Łaś, a w tym roku wieloletni misjonarz krajowy, ks. Adam Brzeźniak.

     Pierwszy sercanin pochodzący z Polski i zmarły tragicznie 30 maja 1918 r., ks. Franciszek Szymański spoczywa w Brazylii, gdzie pracował na misjach, natomiast br. Jan Zjeżdrzałka, misjonarz w Kamerunie zginął w wypadku samochodowym w lutym 1938 r. i tutaj został pochowany. Wielu późniejszych księży, szczególnie misjonarzy, znalazło miejsce wiecznego spoczynku w miejscach, gdzie pracowali, m.in. w Kongo (Idzi Biskup, Bogdan Balasa, Eugeniusz Wiśniewski), w Indonezji (Zdzisław Słupczyński, Lucjan Walczak) czy w Stanach Zjednoczonych (Ks. Stanisław Nawieśniak).

     Z kolei ks. Lucjan Kurpas, który zmarł będąc proboszczem we Florynce został pośród swych parafian i jest pochowany na miejscowym cmentarzu. Znajduje się na nim także symboliczny nagrobek innego sercanina i byłego proboszcza Florynki, ks. Stefana Mytnika, którego śmierć zastała, gdy niedługo po skończonej kadencji przyjechał do wioski, by dokonać przeglądu pasieki. Drugi symboliczny obelisk postawiony został na cmentarzu w Glisnem w 2015 r. po śmierci pierwszego duszpasterza tutejszego rektoratu i pochodzącego stąd ks. Józefa Karpierza, którego staraniem w 1995 r. powstał wzniesiony na wzgórzu cmentarz.

     Po otwarciu nowicjatu w Kątach Starych k. Stopnicy w 1983 r. , na przyklasztornym cmentarzu pochowano misjonarza krajowego ks. Stefana Stawczykowskiego, a potem ekonoma prowincjalnego i również rekolekcjonistę – ks. Henryka Stykę.

     Z kolei grobowiec na cmentarzu miejskim w Zakopanem kryje kolejnych księży, szczególnie związanych z domem prowincji pod Giewontem, m.in. ks. Mariana Cichonia, ks. Jana Górę i ks. Kazimierza Krakowczyka, duszpasterza papieskiej kaplicy pod Turbaczem.

     W grobie sarkofagu w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie spoczywa od 2013 r. pierwszy sercański kardynał Stanisław Nagy, natomiast na cmentarzu w Krakowie Prokocimiu został pochowany w 1963 r. na prośbę rodziny, uzdolniony plastycznie i literacko - ks. Adam Nawalaniec.

     Najwięcej, bo kilkudziesięciu sercanów leży na cmentarzu w Stadnikach. Ich groby są w dwóch kwaterach blisko kaplicy cmentarnej, w której żegnano m.in. zmarłego w 9 sierpnia 2014 r. wykładowcę i autora licznych książek, ks. Jana Hojnowskiego.

     Jest tutaj grób pierwszego prowincjała ks. Michała Wietechy oraz pochodzących z tych stron księży: Stefana Zabdyra, Mariana Banasia i Zdzisława Zabdyra oraz Stanisława Michalika, na którego ojcowiźnie powstał klasztor i kościół stadnicki. Są groby profesorów (Wiktor Kubina, Jan Hojnowski), wychowawców i prowincjałów (Władysław Majka, Jan Bem, Czesław Kunda, Stanisław Sidelko) duszpasterzy (Józef Karpierz, Jerzy Klima, Eugeniusz Lamber) misjonarzy krajowych (Aleksander Wyszyński, Henryk Kubik) ale także pracujących za granicą, których ciała zostały sprowadzone do kraju (Herbert Halama, Lucjan Mazur, Andrzej Ulbrych). Swoje miejsca spoczynku znaleźli także tutaj bracia zakonni – Antoni Szewc, Władysław Borowy, Franciszek Zięba, Stanisław Mleczko i Stanisław Jasek. W młodym wieku kapłańskim zostali pochowani rocznikowi koledzy – ks. Andrzej Ulbrych i ks. Andrzej Grabowski, a najmłodszymi sercanami, jakich pogrzeb odbył się w Stadnikach są dwaj klerycy, których groby są obok siebie; zmarli w tym samym 1976 r. – Stanisław Szewczyk i Stanisław Tokarz. Jest w tym miejscu pochowany także ks. Bernard Kuliński, ten, który "przyprowadził" do sercanów wielu młodych ludzi.

     Stadnicki cmentarz parafialny przyjął również swego proboszcza, zmarłego w 1989 r. ks. Władysława Ziębę i rektorów seminarium – ks. Adama Gąsiorka i ks. Adolfa Janczaka, który odszedł w 2004 r. Ostatni grób zamyka doczesne szczątki zmarłego w lipcu tego roku w wieku 51 lat – ks. Marka Piwowarczyka.

     Tych, którzy zmarli poza granicami Polski upamiętniają symboliczne tablice z imieniem i nazwiskiem oraz datami urodzenia i śmierci, umieszczone na kamiennym murze nad którym góruje figura Serca Jezusowego, a pod nią napis: Księża Sercanie – Uwierzyliśmy Miłości. To chyba najlepsze słowa, jakie charakteryzują wszystkich spoczywających w tym miejscu, którzy w różnych latach wstąpili do Zgromadzenia, urzeczeni miłością Serca Jezusowego.

     Odchodzili w różnym czasie i latach; jedni w sędziwego wieku, inni w młodości, na początku drogi życia zakonnego i kapłańskiego. Odchodzili w domach, gdzie mieszkali, otoczeni modlitwą i obecnością współbraci, ale także w szpitalach lub całkiem niespodziewanie w samotności, gdy zazwyczaj serce nie wytrzymało… Pamiętamy o wszystkich w ciągu całego roku w rocznicę ich śmierci, a intensywnie w tych listopadowych dniach, nawiedzając ich groby. Pamiętamy także przy ołtarzach sercańskich domów i kościołów, gdzie wiele razy stawali podczas Eucharystii lub posługiwali jako bracia. Pamiętamy, ponieważ przez swoje życiorysy wpisali się na zawsze w historię Zgromadzenia, a szczególnie Polskiej Prowincji, zbudowanej na ich poświęceniu się i miłości dla dzieła założonego niemal 140 lat temu przez o. Jana Leona Dehona.

                                                                                                                      Ks. Andrzej Sawulski SCJ

------------------------------------------

Najnowszy Elenchus z 2016 r. wymienia 87 nazwisk zmarłych sercanów. W 2017 r. odeszło jeszcze dwóch, tak więc obecnie liczba zmarłych księży i braci wynosi 89 osób.

NEKROLOG POLSKICH SERCANÓW

1. Ks. Franciszek Stanisław Szymański
urodzony: 11.10.1874 – Bischofsburg (Biskupiec – Prusy Wschodnie)
Pracował w Brazylii w latach 1902-1918 Zmarł tragicznie: 30.05.1918 -
Porto Calvo (Brazylia)

2. Br. Jan Kazimierz Zjeżdrzałka
urodzony: 2.12.1882 – Śliwno misjonarz w Zairze: 1912-1919 misjonarz w
Kamerunie: 1920-1938 zmarł tragicznie: 24.02.1938 – Banka (Kamerun)

3. Ks. Kazimierz Wiecheć
- założyciel Prowincji Polskiej urodzony: 29.02.1896 – Pychowice k.
Krakowa rektor: Kraków-Płaszów: 1930-1936 zmarł: 12.12.1950 -
Kraków-Płaszów

4. Ks. Stefan Mytnik urodzony: 24.03.1921 – Łysa Góra proboszcz: Florynka: 1950-1958 zmarł: 15.05.1959 – Florynka

5. Ks. Ignacy Stoszko
urodzony: 19.02.1904 – Doły k. Prąbki Uszewskiej pierwszy proboszcz
parafii Kraków-Płaszów rektor: Kraków 1937-1938 przełożony regionalny:
1939-1946 radny prowincjalny: 1947-1950; 1954-1957 zmarł: 21.08.1959 -
Tarnów

6. Ks. Michał Wietecha – pierwszy
przełożony prowincjalny urodzony: 12.08.1909 – Glinik Polski rektor:
Kraków 1938-1947; 1950-1953 Stadniki: 1958-1960 przełożony
prowincjalny: 1947-1953 ekonom prowincjalny: 1953-1959 radny
prowincjalny: 1953-1954 zmarł: 16.01.1960 – Stadniki

7. Ks. Marian Cichoń urodzony: 14.01.1906 – Izdebnik zmarł: 11.06.1962 – Zakopane

8. Ks. Julian Lubowiecki urodzony: 5.02.1906 – Myślenice zmarł: 04.06.1963 – Paris (USA)

9. Ks. Adam Nawalaniec urodzony: 19.06.1936 – Kraków-Prokocim zmarł: 17.07.1963 – Szczecin

10. Ks. Włodzimierz Kmiecik urodzony: 15.06.1918 – Biecz radny prowincjalny: 1957-1958 zmarł: 11.04.1964 – Lublin

11. Ks. Franciszek Zawadziński urodzony: 2.06.1909 – Zielona k. Krakowa rektor: Tarnów 1961-1963 misjonarz krajowy: 1947-1969 zmarł: 1.09.1969 – Jasienica

12. Ks. Zdzisław Słupczyński urodzony: 29.10.1933 – Królewiec misjonarz w Indonezji: 1967-1971 zmarł: 15.01.1971 – Palembang (Indonezja)

13. Br. Antoni Szewc urodzony: 1.11.1914 – Stadniki zawód: krawiec zmarł: 13.09.1974 – Kraków

14. Ks. Stefan Rychlicki
urodzony: 18.12.1916 – Sokołów Małopolski rektor: Lublin 1960-1963;
Tarnów 1969-1970 proboszcz: Pliszczyn: 1972-1974 misjonarz krajowy:
1947-1975 zmarł: 4.12.1975 – Kraków

15. Kl. Stanisław Tokarz urodzony: 23.04.1953 – Niepołomice zmarł: 17.01.1976 – Zagórze

16. Kl. Stanisław Szewczyk urodzony: 3.07.1952 – Leśnica zmarł tragicznie: 2.07.1976 – Stadniki

17. Ks. Stanisław Nawieśniak urodzony: 27.10.1934 – Mszana Dolna zmarł: 1.02.1978 – Nowy Jork (USA)

18. Ks. Roman Kubina
urodzony: 15.05.1919 – Bieruń Stary rektor: Tyniec 1954-1957; Stadniki
1957-1958; Kraków 1960-1962 ekonom prowincjalny: 1959-1963 radny
prowincjalny: 1954-1960 zmarł: 14.12.1979 – Bielsko-Biała

19. Ks. Karol Rudzok proboszcz: Węglówka 1957-1966 zmarł: 27.04.1980 – Kraków

20. Br. Mikołaj Paschalis Świder urodzony: 2.12.1895 – Przybyszówka k. Rzeszowa zawód: kucharz zmarł: 25.05.1983 – Kraków

21. Ks. Stanisław Michalik urodzony: 22.05.1912 – Stadniki zmarł: 12.08.1983- Kraków

22. Ks. Idzi Biskup
urodzony: 24.11.1933 – Nalewajków misjonarz krajowy: misjonarz w
Zairze: 1970-1985 zmarł tragicznie: 26.01.1985 – Basoko (Zair)

23. Ks. Jan Babik urodzony: 11.08.1934 – Kraków misjonarz krajowy: 1966 – 1987 zmarł: 16.06.1987 – Kraków

24. Ks. Adam Gąsiorek
urodzony: 26.12.1917 – Słotwina radny prowincjalny: 1953-1954 rektor:
Stadniki: 1948-1950 proboszcz: Węglówka 1952-1957; Binczarowa 1957-1978
zmarł: 10.01.1988 – Kraków

25. Ks. Bogdan Balasa urodzony: 12.03.1959 Dębica misjonarz w Zairze: 1986-1988 zmarł: 03.06.1988 – Mambasa (Zair)

26. Ks. Czesław Szortyka
urodzony: 22.08.1920 – Brześć Kujawski proboszcz: Chmielów 1960-1962
rektor: Kraków: 1962-1963 misjonarz krajowy: zmarł: 8.06.1988 -
Ostrowiec Św.

27. Ks. Stefan Kierpiec
urodzony: 24.07.1916 – Kęty proboszcz: Florynka 1958-1963 rektor:
Lublin 1968-1974; 1975-1978 magister nowicjuszy: zmarł: 14.06.1988 -
Stopnica

28. Ks. Andrzej Ulbrych urodzony: 7.08.1957 Mikołów zmarł: 14.09.1988 – Wiedeń (Austria)

29. Ks. Andrzej Grabowski urodzony: 19.11.1961 – Gdów zmarł: 4.04.1989 – Kraków

30. Ks. Władysław Zięba urodzony: 25.08.1945 – Węglówka proboszcz: Stadniki: 1985-1989 zmarł: 9.05.1989 – Stadniki

31. Ks. Stefan Stawczykowski
urodzony: 10.06.1923 – Myślenice ekonom Prowincjalny: 1963-1972 rektor:
Tarnów 1975 – 1981; Stopnica 1987 – 1989 misjonarz krajowy: 1972 – 1989
zmarł: 19.06.1989 – Stopnica

32. Ks. Władysław Majka
urodzony: 12.05.1904 – Zegartowice Pierwszy Magister nowicjatu:
1937-1955 Prowincjał: 1953-1954 radny prowincjalny: 1947-1953;
1954-1963 rektor: Kraków: 1958-1960 zmarł: 24.07.1989 – Stadniki

33. Ks. Franciszek Nagy
urodzony: 17.11.1909 – Bieruń Stary misjonarz w Brazylii: 1938- radny
prowincjalny: 1950-1954 rektor: Zakopane: 1959-1963 misjonarz krajowy:
1936-1989 zmarł: 14.09.1989 – Kraków

34. Ks. Henryk Kubik urodzony: 14.02.1938 – Rydułtowy misjonarz krajowy: 1970 – 1989 zmarł: 25.10.1989 – Kraków

35. Ks. Wincenty Turek
urodzony: 17.07.1900 – Izdebnik ekonom prowincjalny: 1947-1953 radny
prowincjalny: 1960-1963 misjonarz krajowy: 1938-1990 proboszcz:
Kraków-Płaszów 1958-1975 zmarł: 19.03.1990 – Kraków

36. Ks. Jan Bem
urodzony: 12.05.1921 – Jaworzno prowincjał: 1954-1957; 1974-1977 radny
prowincjalny: 1950-1953, 1966-1973 rektor: Tarnów 1949-1952; Pliszczyn
1959-1965 Magister nowicjatu: 1965- ekonom prowincjalny: 1972-1974
zmarł: 2.04.1991 – Gdynia

37. Ks. Stanisław Sidełko
urodzony: 2.11.1921 – Jaworzno proboszcz: Florynka 1949-1950
prowincjał: 1957-1963 rektor: Tarnów 1970-1972 misjonarz krajowy:
zmarł: 24.09.1991 – Busko Zdrój

38. Ks. Lucjan Kurpas
urodzony: 5.04.1938 – Mikołów radny prowincjalny: 1974-1977 proboszcz:
Florynka: 1985-1993 misjonarz krajowy: 1970 – zmarł: 28.09.1993 -
Florynka

39. Ks. Henryk Styka urodzony: 28.06.1936 – Mrowla k. Rzeszowa ekonom prowincjalny: 1975-1986 zmarł: 29.12.1993 – Busko Zdrój

40. Ks. Eugeniusz Wiśniewski urodzony: 21.08.1955 – Hartowiec misjonarz w Zairze: 1984-1994 zmarł: 27.06.1994 – Kinszasa (Zair)

41. Ks. Augustyn Nagy
urodzony: 22.07.1934 – Bieruń Nowy misjonarz w Indonezji: 1967-1968
misjonarz krajowy: 1969 – 1994 zmarł: 22.07.1994 – Olsztyn

42. Ks. Eugeniusz Hopciaś
urodzony: 30.05.1946 – Toporzysko radny prowincjalny: 1983-1986
proboszcz: Kraków-Płaszów: 1982-1986 zmarł: 24.08.1994 – Tarnów

43. Ks. Albert Büchler urodzony: 17.11.1920 – Szczerbice misjonarz w Indonezji: 1969-1973 zmarł: 04.06.1995 – Rydułtowy

44. Ks. Mieczysław Pajdzik urodzony: 16.07.1953 – Trzebnica misjonarz w Zairze: 1983-1995 zmarł: 7.11.1995 – Stopnica

45. Ks. Aleksander Wyszyński urodzony: 6.01.1945 – Krasowo-Częstki misjonarz krajowy: 1972 – 1995 zmarł: 21.11.1995 – Katowice

46. Ks. Jerzy Szempliński urodzony: 19.06.1935 – Szemplino misjonarz w Zairze: 1970-1995 zmarł: 24.11.1995 – Gdańsk

47. Ks. Tadeusz Łaś urodzony: 16.12.1935 – Gronków rektor: Płaszów: 1987-1990 zmarł: 30.11.1995 – Lack (Białoruś)

48. Ks. Lucjan Walczak
urodzony: 11.02.1940 – Piołunka misjonarz w Indonezji od 1967-1997
radny prowincjalny w Indonezji zmarł: 7.11.1997 – Palembang (Indonezja)

49. Ks. Jan Adamiuk urodzony: 29.10.1948 – Wyryki misjonarz w Zairze: 1977-1996 zmarł: 8.05.1998 – Houyet (Belgia)

50. Ks. Zdzisław Zabdyr urodzony: 2.06.1936 – Stadniki proboszcz we Florynce: 1974-1985 misjonarz krajowy: od 1985-1998 zmarł: 28.08.1998 – Gdynia

51. Ks. Dionizy Bucki
urodzony: 23.12.1918 – Proszowice przełożony delegowany w Zakopanem:
1978 – 1986 długoletni kierownik biura prowincjalnego dla dobroczyńców
w Krakowie zmarł: 17.10.1998 – Tarnów

52. Ks. Władysław Marekwia
urodzony: 4.04.1919 – Wyry proboszcz w Pliszczynie: 1964-1968 proboszcz
w Mychowie: 1989 – 1991 kapelan w Gorzkowie: 1991-1999 zmarł:
21.09.1999 – Bochnia

53. Br. Władysław Borowy urodzony: 29.07.1914 – Skawica zwód: szewc zmarł: 12.11.2000 – Stadniki

54. Ks. Franciszek Solak
urodzony: 10.02.1908 – Kraków (Bieżanów) profesor języka łacińskiego i
francuskiego rektor: Płaszów 1954-1957 rektor w Mszanie Dolnej:
1961-1966 zmarł: 12.01.2001 – Kraków

55. Ks. Józef Kubik
urodzony 12.03.1935 – Jadowniki proboscz: Chmielów: 1966-1975
proboszcz: Węglówka 1989-1992 długie lata pracował w stadnickim biurze
dla dobroczyńców zmarł: 31.03.2001 – Stadniki

56. Ks. Tadeusz Wietecha
urodzony: 8.01.1923 – Glinik Polski proboszcz: Stadniki 1957-1963
przełożony delegowany: Zakopane 1963-1966 kapelan w Radnej Górze:
1970-1972 kapelan w Gorzkowie: 1983-1986 zmarł: 8.04.2001 – Tarnów

57. Ks. Jan Góra
urodzony: 26.12.1924 – Gołkowice przełożony delegowany: Zakopane
1966-1978 długoletni misjonarz krajowy zmarł: 26.05.2001 – Zakopane

58. Ks. Marian Banaś
urodzony: 25.08.1935 – Kędzierzynka proboszcz: Koszyce Małe 1975-1985
rektor : Płaszów 1972-1975 rektor: Zakopane 1986-1992 kapelan w
szpitalu w Kluczborku: 1993-1998 zmarł: 27.09.2001 – Sosnowiec

59. Ks. Jan Krzysztof
urodzony: 15.09.1949 – Łętowe proboszcz: Binczarowa 1986-1995 kapelan:
Wiśniewo – Warszawa 1998-2002 zmarł: 16.01.2002 – Warszawa

60. Ks. Józef Nawieśniak
urodzony: 15.07.1925 – Mszana Dolna rektor: Płaszów 1963-1966 rektor:
Seminarium Stadniki 1966-1969 przełożony prowincjalny: 1969-1974 praca
w Niemczech: 1977-1996 od 1966 mieszkał w Warszawie jako emeryt zmarł:
8.02.2003 – Warszawa

61. Ks. Antoni Kotlarczyk urodzony 12.07.1936 – Kobiernice proboszcz: Stadniki 1972-1977 rektor: Tarnów 1981-1987 zmarł: 9.02.2003 – Warszawa

62. Ks. Stefan Zabdyr
urodzony: 1.06.1938 – Stadniki proboszcz w Pliszczynie: 1975-1979
proboszcz w Płaszowie: 1979-1982 proboszcz w Bełchatowie: 1983-1991
rektor w Płaszowie: 1992-1995 proboszcz w Lublinie: 1995-2003 zmarł:
4.10.2003 – Lublin

63. Ks.Wiktor Kubina
urodzony: 16.10.1922 – Bieruń Stary długoletni wykładowca Filozofii w
Seminarium SCJ proboszcz w Węglówce: 1966-1973 zmarł: 17.11.2003 –
Kraków

64. Br. Stanisław Mleczko urodzony: 4.04.1932 – Pisarzowice długoletni kierowca w różnych domach Prowincji zmarł: 16.06.2004 – Stadniki

65. Ks. Adolf Janczak
urodzony: 20.03.1922 – Góry długoletni wykładowca Pisma św. w
Seminarium SCJ rektor w Stadnikach: 1963-1966; 1978-1984 rektor w
Tarnowie: 1972-1975; 1987-1990 rektor w Kraków I: 1975-1978 zmarł:
20.08.2004 – Stadniki

66. Ks. Bernard Kuliński
urodzony: 15.05.1939 – Krzecięcice długoletni rekolekcjonista w
Prowincji Polskiej rektor w Pliszczynie: 1983-1986 kapelan w Kętach:
1988-1991 rektor w Lublinie przy ul. Kr. Leszczyńskiego: 1998-1999
administrator w Olsztynie: 1991-1998; 1999-2004 zmarł: 30.10.2004 –
Warszawa I

67. Ks. Herbert Halama urodzony:
29.12.1931 – Pietrzykowice był duszpasterzem w Austrii: 1974-1976 od
roku 1976 pracował jako proboszcz w Niemczech zmarł: 23.01.2005 –
Pforzheim (Niemcy)

68. Ks. Stanisław Jarzyna
urodzony: 9.08.1932 – Kraków długoletni wykładowca Filozofii w
Seminarium SCJ rektor w Stadnikach: 1971-1978 zmarł: 17.08.2005 –
Kraków

69. Ks. Zenon Rokita urodzony:
1.01.1984 – Warka Proboszcz w Pliszczynie: 1979-1980 proboszcz: w
Binczarowej 1980-1984 kapelanem w Gorzkowie: 1989-1991 przełożony
delegowany w Gdyni: 1992-1995 rektor i proboszcz w Denkowie: 1995-2001`
przełożony delegowany w Denkowie: 2001- 2005 zmarł: 4.11.2005 – Lublin

70. Br. Franciszek Zięba urodzony 14.04.1919 – Węglówka długoletni kościelny w parafii Płaszów zmarł: 11.104.2006 – Kraków

71. Ks. Czesław Kunda
urodzony: 5.10.1921 – Radziejowice (Białoruś) proboszcz w Stadnikach:
1951-1957 rektor w Tarnowie: 1963-1969 prowincjał: 1977-1983 proboszcz
w Denkowie: 1971-1977 rektor w Denkowie: 1974-1977 zmarł: 3.05.2006 –
Bełchatów

72. Br. Stanisław Jasek urodzony: 10.11.1933 – Węglówka długoletni furtian w Krakowie-Płaszowie zmarł: 11.10.2007 – Kraków

73. ks. kard. Stanisław Nagy: Urodzony: 30 września 1921 r. w Bieruniu Starym. 28 września Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł go godności kardynalskiej. 13 października 2003 r. przyjął w Katedrze Wawelskiej święcenia biskupie, a 21 października w Rzymie odbył się konsystorz, w czasie którego otrzymał biret i pierścień kardynalski z rąk Jana Pawła II. Zmarł 5 VI 2013 w Domu Macierzystym w Krakowie Płaszowie.

72. ks. Maciej Moskwa, urodzony: 13.021950. wieloletni misjonarz krajowy i dyrektor grupy misyjnej, zmarł: 18.06.2013 r. – Lublin

73. Ks. Rudolf Kazimierz Krakowczyk, urodzony: 05.10.1933, duszpasterz w kaplicy pod Turbaczem, zmarł: 17.03.2014 – szpital w Nowym Targu, pochowany w Zakopanem.

74. ks. Józef Karpierz, urodzony: 10.06.1933 r. – Glisne, pierwszy duszpasterz i budowniczy kościoła i domu zakonnego w Glisnem, zmarł: 04.12.2014. – pochowany w Stadnikach

75. Ks. Jan Hojnowski, urodzony 05.05.1937 r. – Jadowniki, wykładowca w seminarium w Stadnikach, zmarł: 09.08. 2014 r. w Krakowie Bieżanowie

76. ks. Władysław Stasik, urodzony 26.12.1938 r. wieloletni misjonarz w Kongo, zmarł: 28.08.2015 – Tarnów.

77. ks. Henryk Soroka, urodzony: 06.10.1955 r., duszpasterz w Mołdawii, zmarł: 31.12.2015 – Ostrowiec Świętokrzyski.

78. ks. Stanisław Marek Dadej, urodzony: 13.12.1937 r. – Jadowniki, ekonom prowincjalny, kapelan sióstr, zmarł: 30.04.2016 w Otwocku.

79. ks. Jerzy Klima, urodzony: 06.12.1940, duszpasterz, przełożony w Bełchatowie, zmarł: 18.06.2016 w Bełchatowie

80. ks. Jan Bylica, urodzony 30.09.1940 r. introligator, proboszcz, zmarł: 03.07.2016 r w Krakowie

81. ks. Marek Piwowarczyk, urodzony 27.01.1966 r. w Tarnowie, wikariusz m.in. w Stadnikach, Koszycach Małych, Sosnowcu i Płaszowie, zmarł: 08.07.2017 w Krakowie Płaszowie.

82. ks. Adam Brzeźniak, urodzony: 06.12.1936 r. w Hecznarowicach, wieloletni misjonarz krajowy, zmarł.05.07.2017 w Krakowie

Życie Zakonne

zakon

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com