facebook


Najnowszy News

 

Mszana czolo

JUBILEUSZOWY MEDAL OD MIASTA MSZANA DOLNA

Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Lucek czol Ks. Lucjan Szczepaniak SCJ obchodzi Srebrny Jubileusz kapłaństwa. Minione lata wypełnił służbą chorym i cierpiącym w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu.


     Na jubileuszowym obrazku, pod rysunkiem ukrzyżowanego Jezusa napisał, że jest wdzięczny Bogu i Niepokalanej Maryi za 25 lat kapłaństwa. Wymienione są także cztery miejsca związane z jego drogą kapłańską: Stadniki, gdzie 22 maja 1993 r. otrzymał z rąk bpa Kazimierza Nycza święcenia, następnie Florynka, gdzie był przez rok wikariuszem, Stopnica, gdzie również przez rok czasu był wychowawcą (socjuszem) w nowicjacie oraz Kraków, miasto, w którym przez 23 lata jest kapelanem w jednym z największych Szpitali Dziecięcych w Polsce.

     Za dar powołania i kapłaństwa Jubilat dziękował podczas Mszy św. w niedzielę 20 maja oraz we wtorek 22 maja. Na jubileuszowych Eucharystiach zgromadzili się jego współbracia, dzieci leczone w szpitalu ze swoimi opiekunami, lekarze i personel medyczny, nauczyciele oraz rodziny zmarłych dzieci.

     - Ta kaplica jest jak intensywna terapia naszej wiary, a każde księdza kazanie, spotkanie w konfesjonale czy zwyczajne na korytarzu jest jak kroplówka, która przekonuje nas, że Pan Bóg nas kocha i nigdy nie zostawi nas samego. Z tą wiara idziemy dalej i będziemy pamiętać, że zawsze byłeś przy nas, trzymałeś za rękę w najtrudniejszych chwilach i nigdy nie pozwoliłeś nam przestać wierzyć, że Bóg jest w każdej naszej sprawie i jest Miłością – mówiła jedna z matek zmarłego dziecka, wyrażając wdzięczność za powołanie Jubilata.

     - Twoje kapłaństwo jest unikatowe w skali świata. Jesteś także lekarzem, co jest dla nas, jako personelu ogromnie ważne ponieważ dzięki temu rozumiemy się zupełnie inaczej…. Przez swoje kapłaństwo towarzyszysz chorym dzieciom w najtrudniejszych sytuacjach. Niemal przez całą dobę stoisz przy każdym dziecku i za to wszystko jesteśmy bardzo wdzięczni – powiedział prof. Szymon Skoczeń w imieniu dyrekcji i personelu szpitala.

     - Moje kapłaństwo zrośnięte jest przede wszystkim z Chrystusem, z Matką Bożą, ze Zgromadzeniem Księży Sercanów i ze szpitalem – mówił Jubilat w czasie Mszy św. 20 maja br. , natomiast odprawiając dziękczynną Eucharystię w rocznicę święceń 22 maja br. podkreślił, że z 25 lat swego kapłaństwa 23 lata spędził w prokocimskim szpitalu. Podziękował też wszystkim za przyjaźń i dobro oraz odnowił wobec zebranych przyrzeczenia kapłańskie, jakie złożył w dniu święceń.

    - Chcę naśladować przykład Chrystusa, dobrego Pasterza i nie szukając własnej korzyści troszczyć się o zbawienie ludzi. Chcę coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem i razem z Nim samego siebie poświęcać Bogu za zbawienie ludzi – powiedział.

      - Dziękujemy Bogu za to, że wybrał dla księdza taką szczególną drogę i połączył powołanie do służby medycznej i kapłańskiej.  Dziękujemy za obecność przy nas, gdy pochylamy się nad chorym dzieckiem, za wspieranie naszych wysiłków, za uczenie nas, jak mamy docierać do serca i umysłu, jak mamy rozmawiać z dziećmi i rodzicami, by dodać otuchy i walki z chorobą – mówiła w imieniu Zespołu Szkół Specjalnych działającego w placówce dyrektor Alicja Szmuc–Jaskot.

      Słowa wdzięczności i życzeń pod adresem Jubilata wypowiadali również lekarze, rodzice leczonych dzieci i tych, które zmarły, a niektórzy pacjenci obdarzyli swego kapelana kolorowymi laurkami.

      - Od wielu lat jestem świadkiem Twojej wielkiej pasji pomagania chorym dzieciom w niesieniu ich krzyża choroby. Pomagasz także ich najbliższym, dając wszystkim nadzieję. Tę nadzieję i siły czerpią także podczas Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, którą wprowadziłeś w kaplicy, co docenił w czasie niedawnych odwiedzin generał sercanów. Doprowadziłeś również do koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy przed którym modlił się dwa lata temu papież Franciszek, nawiedzając kapelanię i chore dzieci – podkreślił ks. Zbigniew Bogacz, były prowincjał sercanów, który razem z przełożonym wspólnoty bieżanowskiej ks. Januszem Bieszczadem dołączyli do życzących.

     Swoistym prezentem dla Jubilata był koncert pieśni po Mszy św. i nabożeństwie majowym, przygotowany przez muzykującą rodzinę Cyganików z Zembrzyc, których córka Katarzyna była kiedyś leczona w szpitalu, a teraz studiuje wokalistykę.

     - Było to miłe zaskoczenie, bo nie wiedziałem, że coś takiego planują. A tym bardziej, że Barbara ułoży muzykę do dwóch moich wierszy – „Dziecięca eroica” oraz „Matka”. Sama grała na skrzypcach, co też mnie zaskoczyło, a mąż na kontrabasie. Te wiersze są mi bardzo bliskie – mówi ks. Lucjan, dodając, że innym zaskoczeniem były wzruszające słowa wyleczonej pacjentki, która obecnie działa w wolontariacie.

                                                                                                                 Ks. Andrzej Sawulski SCJ

                                                                                                  Cześć zdjęć: s. Bożena Leszczyńska OCV

-------------------------------------------------

Ks. dr hab. n. teol. Lucjan Szczepaniak SCJ - pochodzi z Łodzi, gdzie studiował medycynę zostając lekarzem pediatrą. W 1987 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Sercanów, a rok później złożył pierwszą profesję zakonną. Po studiach filozoficzno-teologicznych w seminarium w Stadnikach otrzymał 22 maja 1993 r. z rąk bpa Kazimierza Nycza święcenia kapłańskie. W 2002 r. obronił doktorat z teologii moralnej na ówczesnym PAT, a w 2009 r. otrzymał stopień dr hab. nauk teologicznych. W 1995 r. został kapelanem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, a od 2003 wykładowcą medycyny pastoralnej w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów. W latach 2009-2013 był wykładowcą bioetyki w UPJP II w Krakowie, od 2016 jest wykładowcą bioetyki w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jest autorem wielu publikacji naukowych w specjalistycznych pismach medycznych i artykułów w różnych czasopismach, redaktorem naczelnym roczników: "Bioetyczne Zeszyty Pediatrii" ,Instytut Pediatrii Wydz. Lek UJ CM. Wygłosił kilkaset konferencji podczas różnych sympozjów naukowych i na kursach specjalistycznych w całej Polsce. Od 1999 r. organizuje w szpitalu cykl sesji naukowych pt. „Etyka w medycynie". Ponadto jest instruktorem ZHP w stopniu harcmistrza, a od 1998 asystentem kościelnym Środowiskowego Oddziału Akcji Katolickiej w USD. Prowadzi wolontariat szpitalny pomagający chorym dzieciom. Za pracę wśród chorych dzieci otrzymał wiele nagród, m.in.: Order Uśmiechu, Nagroda Fundacji "Polkul", Krzyż za Zasługi dla ZHP, Medal za Zasługi dla Krakowskiej Chorągwi ZHP; Wyróżnienie „Miłosierny Samarytanin 2010 roku”. Para się twórczością literacką. Jego wiersze ukazały się w kilkunastu publikacjach książkowych.

Życie Zakonne

zakon