facebook


Najnowszy News

 

Mszana czolo

JUBILEUSZOWY MEDAL OD MIASTA MSZANA DOLNA

MEDAL 100-LECIA KUL

Fundacja cz Ks. dr hab. Marian Radwan SCJ został uhonorowany medalem Jubileuszowym 100-lecia KUL. Wyróżniony jest twórcą programu stypendialnego Fundacji Jana Pawła II i działającego od 25 lat w Lublinie Domu Fundacji dla studentów z Europy Wschodniej.

 

     Medal emerytowanemu profesorowi Katedry Historii Europy Wschodniej KUL, wybitnemu znawcy historii Rosji nowożytnej i chrześcijaństwa na tym terenie, wręczył rektor uczelni ks. prof. Antonii Dębiński podczas uroczystych obchodów 25-lecia Domu Fundacji, która odbyła się 19 października br.

     „Jubileusz dwudziestopięciolecia otwarcia Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie to doskonała okazja, aby wspólnie cieszyć się i dziękować za tę wspaniałą inicjatywę, która pozwoliła setkom studentów ze Wschodu ukończyć studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Fundacja Jana Pawła II to nie tylko przejaw spuścizny materialnej i duchowej naszego wielkiego profesora, Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, ale to wciąż rosnący żywy pomnik papieża Polaka – powiedział rektor KUL-u, wręczając medal oprócz ks. Radwanowi także Ewie Bednarkiewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II.

     Jubileusz Domu Fundacji połączony z wręczeniem medali zgromadził wielu gości, wśród których byli m.in. metropolita krakowski senior kard. Stanisław Dziwisz, metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, abp Józef Kowalczyk, bp Artur Miziński, bp Józef Staniewski z Białorusi, były stypendysta Fundacji, o. Krzysztof Wieliczko, administrator Fundacji Jana Pawła II w Rzymie, absolwenci i obecni stypendyści programu. Nie zabrakło także prowincjała sercanów – ks. Wiesława Święcha, projektantów i budowniczych domu, którego pierwszym dyrektorem był ks. Marian Radwan SCJ.

     "Spośród wielu form rozległej działalności Ojca Świętego, jednym z jej owoców jest ten Dom, wyrosły z troski o młodych z Europy Środkowej i Wschodniej oraz z innych krajów byłego Związku Radzieckiego" – powiedział podczas Mszy św. w kaplicy domu kard. Stanisław Dziwisz, który będąc sekretarzem papieża Jana Pawła II był również u początków powstania domu oraz fundacji. Zwrócił on też uwagę, że Jan Paweł II zdawał sobie sprawę, że po odzyskaniu wolności i suwerenności, nasze kraje będą potrzebować zdolnych i kompetentnych młodych chrześcijan, którzy po zdobyciu wykształcenia zaangażują się w życie religijne, zawodowe, społeczne i polityczne w swojej ojczyźnie.

     „Z tej wizji wyrósł w 1990 roku program funduszu stypendialnego dla młodych, wspierającego ich wykształcenie, a wielkie zasługi na tym polu ma także ks. prof. Marian Radwan, który już wcześniej poznał sytuację Kościoła na Wschodzie i dostrzegł problem oraz szanse zainwestowania w edukację młodych, i zasygnalizował to Ojcu Świętemu. A Ojciec Święty okazał się bardzo hojny, bo był głęboko przekonany o słuszności i zbawiennych owocach inicjatywy. Daję temu świadectwo, bo mogłem również mieć pewien udział w tym dobrym dziele. W tym kręgu i dla urzeczywistnienia tego zamierzenia zrodziła się również myśl wzniesienia w Lublinie Domu Fundacji Jana Pawła II – podkreślił kard. Dziwisz podczas przewodniczenia Mszy św. Z kolei w wypowiedzi dla Radia Lublin dodał: „Realizujemy dzieło świętego Jana Pawła II. Jemu bardzo zależało, aby zwrócić się do młodzieży, zwłaszcza po wyzwoleniu z marksizmu, komunizmu, żeby ta młodzież miała gdzieś miejsce kształcenia się i wychowania. Dlatego został stworzony ten dom i równocześnie fundacja, która się nim opiekuje”.

      - Cała koncepcja stypendium to pomysł księdza Radwana. Przedstawił ją Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II w Rzymie, podkreślając, że ci młodzi, wykształceni ludzie będą później nieść kulturę chrześcijańską do swoich krajów. Dla realizacji tych celów powstał dom i fundacja. To ogromna pomoc dla studentów ze Wschodu, z której skorzystało już pomocy organizacji skorzystało około tysiąca studentów – powiedział ks. Mirosław Daniluk SCJ, dodając, że przy powstaniu domu dużą pomoc ks. Radwanowi okazał ks. Ryszard Krupa SCJ.

      Z okazji jubileuszu 25-lecia otwarcia Domu Fundacji Jana Pawła II zorganizowany został uroczysty koncert w archikatedrze lubelskiej.

     Laureat medalu 100-lecia KUL to emerytowany profesor i pracownik Sekcji Historii KUL i członek Towarzystwa Naukowego lubelskiej uczelni. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na historii Rosji nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Kościoła katolickiego i unickiego na tych terenach. Jest autorem wielu publikacji, m.in. „Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796–1839”, Kościół katolicki w archiwach Departamentu Wyznań  Obcych Rosyjskiego MSW”, organizatorem licznych sympozjów naukowych, a także laureatem Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” za pionierskie badania naukowe nad losami Kościoła katolickiego pod zaborem rosyjskim oraz za wielostronną działalność organizacyjną na rzecz odrodzenia religijnego na Wschodzie. W 2013 r. otrzymał Medal za Zasługi dla KUL, a 2016 r.ofiarował Bibliotece Uniwersyteckiej 196 woluminów niezwykle cennych publikacji obcojęzycznych z zakresu historii Kościoła prawosławnego w Rosji i w Związku Radzieckim. W 2018 r. znalazł się w gronie ośmiu naukowców KUL, wyróżnionych Medalem świętych Cyryla i Metodego, szczególnie zasłużonych w badaniach nad historią i duchowością Kościoła Greckokatolickiego,

                                                                                                                 Ks. Andrzej Sawulski SCJ

                                                                                                                 Zdj. Piotr Michalski

------------------------------------------

Lubelski Dom Fundacji powstał w latach 1992 – 1994 przy ul. Boczna Lubomelskiej 2. Poświęcenia budynku dokonał abp Szczepan Wesoły, ówczesny Przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji. Od początku istnienia, domem opiekują się księża sercanie. Obecnie dyrektorem domu jest ks. Jan Strzałka SCJ, a jego zastępcą ks. Robert Ptak SCJ.

Program stypendialny Fundacji Jana Pawła II jest skierowany do studentów i doktorantów z krajów byłego Związku Sowieckiego studiujących głównie na KUL. Stypendyści pochodzą także z Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, Rosji i Łotwy. Celem programu jest stworzenie w tych krajach elity intelektualnej. Wśród byłych stypendystów jest 3 profesorów, 83 doktorów, 110 licencjuszy i 565 magistrów. Dwóch wychowanków Fundacji otrzymało godności biskupie na Białorusi. Większość stypendystów wraca do krajów rodzinnych i pracuje w różnych instytucjach państwowych i kościelnych. Wykładają na uniwersytetach państwowych i katolickich, w seminariach duchownych, katechizują w szkołach. Uczą języka polskiego, są tłumaczami w różnych firmach. Pracują w ambasadach, konsulatach, poradniach rodzinnych, prowadzą kursy przedmałżeńskie, są dziennikarzami w redakcjach czasopism religijnych i świeckich.

 

Życie Zakonne

zakon