facebook


Najnowszy News

Nowa kapliczka przy kościele w Glisnem

 

 

     „Świat potrzebuje księży z sercem” – mówił redemptorysta o. dr Ryszard Bożek do sercańskich misjonarzy zgromadzonych w dniach od 5 do 10 stycznia br. w Zakopanem na dorocznych rekolekcjach.

      Rekolekcyjnych nauk byłego prowincjała redemptorystów słuchało kilkunastu sercanów należących do grupy misjonarzy krajowych i rekolekcjonistów, którzy przyjechali pod Tatry z różnych placówek, by odnowić swe powołanie i apostolski zapał.

     „Misjonarz nie może głosić Ewangelii z sercem pustym, ale poszukującym wciąż Boga. Trzeba na nowo odnajdywać entuzjazm głoszenia słowa Bożego, a wasze życie ma być świadectwem piękna Ewangelii” – zauważył o. Bożek, dodając, że słowo Boże, które misjonarz głosi powinno być osobiście przemodlone.

       Jego zdaniem głoszenie Ewangelii jest wielką łaską także dla misjonarza, który nauczając pomaga innym znaleźć sens swego życia i powołania. Jednocześnie, każdy misjonarz musi zabiegać o właściwą jakość swego życia.

       Według rekolekcjonisty, niezwykle ważną częścią życia misjonarza-zakonnika jest modlitwa i adoracja.

     „Konsekrację zakonną trzeba odnawiać codziennie przez modlitwę i podczas adoracji, bo – jak stwierdził papież Franciszek – gdy człowiek nie adoruje Boga ma skłonność do adoracji siebie – podkreślił o. Bożek, dodając, że prawdziwa misja rodzi się na kolanach przed Jezusem eucharystycznym.

        W kolejnych wygłoszonych konferencjach i homiliach o. Bożek nawiązywał często do wypowiedzi papieży Jana Pawła II i Franciszka, kard. Konrada Krajewskiego i abpa Grzegorza Rysia, a przywołując przykłady z życia wielu świętych przekonywał o skuteczności modlitwy adoracyjnej. Mówił także o cechach, jakimi powinien charakteryzować się kapłan i misjonarz oraz poruszył problemy życia wspólnotowego.

      Nawiązując do Listów św. Pawła do Tymoteusza i Tytusa przypomniał, że prezbiter winien być nienaganny, trzeźwy, opanowany, przekazywać zdrową naukę, sprawiedliwy, i ma patrzeć na wydarzenia z perspektywy wieczności.

      „Kapłan powinien być osobą godną zaufania, do którego można przyjść ze swoimi problemami, Nie może nikogo ranić, obrażać się, a gdy trzeba winien umieć przeprosić – podkreślił redemptorysta z Tuchowa, zwracając uwagę, że księdzem jest się wszędzie: przy ołtarzu, na ambonie, w pociągu, w górach, na ulicy. Zaznaczył także, że współczesny głosiciel Ewangelii to osoba, która najpierw potrafi wsłuchiwać się w problemy człowieka i świata, pomaga je wyjaśniać dzięki słowo Bożemu i jest świadkiem miłości Jezusa.

      Natomiast do współczesnych problemów życia wspólnotowego o. Bożek zaliczył m.in. niewłaściwe realizowanie celu do którego wspólnota została powołana, lenistwo jakie się wkrada w domy zakonne, indywidualizm, różne nałogi, ucieczka w świat wirtualny czy wykroczenia przeciw ślubom.

       „Życie zakonne musi wypełniać miłość Boga i ludzi, a wspólnota ma wtedy sens, gdy realizuje misję, do której została powołana – zauważył.

      Z kolei w nauce o tajemnicy Eucharystii wskazał na potrzebę ożywienia wiary i miłości w jej moc, która przemienia serca. „Pozwólcie Jezusowi dotknąć swego serca i je uzdrowić. Wtedy bowiem będziecie szczęśliwymi kapłanami, sercanami i misjonarzami” – wołał o. Bożek.

      Uczestnicy rekolekcji mieli też okazję wysłuchać wystąpienia ks. dr Eugeniusza Ziemanna SCJ z Warszawy na temat apostołki kultu Serca Jezusowego – św. Małgorzaty Marii Alacoque, której 100. rocznica kanonizacji przypada w tym roku. Dyskutowali także o dalszej peregrynacji jej relikwii po parafiach w Polsce.

      Natomiast o. Bożek, który oprócz głoszenia rekolekcji wykłada liturgikę, omówił Wskazania Episkopatu Polski dotyczące liturgii Mszy św. i podzielił się praktycznymi radami ich zastosowania. Przypomniał, że liturgia nie jest czynnością prywatną lecz sprawą Kościoła.

      Na koniec rekolekcji, dyrektor Misji i Rekolekcji Krajowych Sercanów – ks. Zdzisław Płuska SCJ podsumował rok pracy grupy i przedstawił nowe zaangażowania. Złożył także życzenia i podziękowanie jednemu z najdłuższym stażem rekolekcjoniście krajowemu – ks. Czesławowi Blochowi SCJ, obchodzącemu w tym roku Złoty Jubileusz Kapłaństwa.

       W drodze powrotnej niektórzy uczestnicy rekolekcji odwiedzili w ośrodku „Caritas” w Rabie Wyżnej ks. Kazimierza Wawrzyczka, zasłużonego dla prowincji wieloletniego „szefa” biura dobroczyńców i poetę.

                                                                                                                      Ks. Andrzej Sawulski SCJ

Życie Zakonne

zakon

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com