facebook


Najnowszy News

 

Mszana czolo

JUBILEUSZOWY MEDAL OD MIASTA MSZANA DOLNA

Nowe kasiążki ks. Józefa Gawła SCJ

gawel czolo

Dwie nowe książki o tematyce Serca Jezusowego są już na półkach księgarskich. Ich autor, ks. Józef Gaweł SCJ, w ten sposób podkreślił stulecie poświęcenia Polski Bożemu Sercu.

 

W pierwszej książce („Stulecie poświęcenia naszej Ojczyzny Bożemu Sercu”) autor przypomina znaczenie dokonanego przez Episkopat Polski 27 lipca 1920 r. aktu oddania Polski pod opiekę Serca Jezusowego, a także ukazuje czytelnikowi, w jaki sposób rozwijał się na polskiej ziemi przez minione stulecie jego kult. Zwraca jednocześnie uwagę na wyjątkową rolę biskupów polskich w ustanowieniu w całym Kościele święta Serca Jezusowego. „Słusznie możemy się chlubić, że Polska stała się drugą ojczyzną tego kultu i że niejako wniosła go jako „wiano” do dziedzictwa pobożności chrześcijańskiej” – pisze ks. Gaweł, dodając, że często o tym w swych wystąpieniach mówił papież Jan Paweł II.

Dla autora, który przewertował liczne wypowiedzi i pisma arcybiskupa Karola Wojtyły a potem papieża, nie ma wątpliwości, że także św. Jan Paweł II wniósł duży wkład w rozwój nabożeństwa do Serca Jezusowego, będąc zarazem wielkim Jego czcicielem i apostołem.

W książce pojawia się również dwóch innych polskich kardynałów, dzięki którym kult Bożego Serca był w Ojczyźnie niezwykle żywy. To kard. Mieczysław Ledóchowski (1822-1902) oraz kard. Aleksander Kakowski (1862-1938). W trudnych czasach dziejów Polski, poświęcili oni diecezje poznańską, gnieźnieńską i warszawską Sercu Jezusowemu, co potem podobnie uczynili inni biskupi.

Jeden z najważniejszych aktów poświęcenia Ojczyzny Bożemu Sercu miał miejsce 27 lipca 1920 r. na Jasnej Górze. W jakich okolicznościach powstał i jak do niego doszło, możemy dowiedzieć się na kolejnych stronach książki. Autor opisuje też mniej znany fakt, jaki dokonał się rok później w Krakowie z udziałem całego Episkopatu Polski, co świadczy, jak biskupi wyraźnie widzieli potrzebę powierzenia aktualnych spraw Ojczyzny opiece Serca Jezusowego. Po konsekracji Bazyliki Serca Jezusowego księży jezuitów przy ul. Kopernika, a potem idąc w procesji z Najśw. Sakramentem na Mały Rynek z udziałem tysięcy ludzi, biskupi dokonali nowego poświęcenia Polski Sercu Zbawiciela.

Ukazując wyjątkowy wkład pasterzy Kościoła w Polsce w dzieło poświęcenia kraju Sercu Jezusowemu, nie dziwi, że autor książki dedykuje ją właśnie polskim biskupom.

Druga pozycja („Wielcy świadkowie miłości Serca Jezusowego”) mówi o tych, którzy w swym życiu i powołaniu byli na polskiej ziemi, ale także w innych miejscach (św. Małgorzata Maria Alacoque, św. Jan XXIII, św. Pius X, św. o. Pio. O. Leon Jan Dehon – założyciel sercanów), wielkimi apostołami orędzia Serca Jezusowego. Ks. Gaweł zebrał i przedstawił w swej książce 28 osób, dla których miłość Serca Jezusowego była wyjątkowo bliska, a zarazem skarbem, jaki odkryli w swym życiu. Znajdziemy więc na kartach książki znanych polskich świętych i błogosławionych, min. siostrę Faustynę, Jana Pawła II, Brata Alberta, o. Honorata Koźmińskiego, Urszulę Ledóchowską, ale także mniej znanych, kandydatów na ołtarze np. jezuitę o. Józefa Andrasza, generała paulinów o. Piusa Przeździeckiego czy józefitkę s. Józefę Sachę, zmarłą w 1995 r. w opinii świętości. Przedstawiając krótko ich sylwetki autor ukazuje charakterystyczne rysy ich duchowości odnoszące się do osobistego i społecznego wymiaru nabożeństwa do Serca Jezusowego. Spotkamy więc określenia dopasowane do każdego, które może być swoista sentencją ich życia: „Wszystko na chwalę Serca Jezusowego” (św. Józef Sebastian Pelczar), „Kochać Serce Jezusa do końca” (bł. S. Sancja Szymkowiak), „Serce Jezusa podstawą cywilizacji miłości” (kard. Stefan Wyszyński), „Żyć i umierać dla Serca Jezusowego” (Sługa Boży o. Jan Leon Dehon).

Ks. Józef Gaweł tym razem dedykuje prezentowaną książkę kapłanom, którzy z wielkim oddaniem szerzyli nabożeństwo do Serca Jezusowego w naszej Ojczyźnie i wiąże jej wydanie z obchodzonym stuleciem poświęcenia Polski Bożemu Sercu. Jest ona także propozycją do wykorzystania w formie czytanek w czasie nabożeństw czerwcowych, a także dla wszystkich czcicieli Serca Jezusowego.

To kolejny prezent, jaki otrzymujemy od ks. Gawła, autora wielu innych publikacji o tej tematyce, cenionego wśród wydawców, duchownych i świeckich.

                                                                                                                Ks. Andrzej Sawulski SCJ

---------------------------------------------------------------------

Ks. Józefa Gaweł SCJ, Stulecie poświęcenia naszej Ojczyzny Bożemu Sercu, Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 2020.

Ks. Józef Gaweł SCJ, Wielcy świadkowie miłości Serca Jezusowego, Wydawnictwo BIBLOS. Tarnów 2020.

Życie Zakonne

zakon