facebook


Najnowszy News

 swieconka czolo

POŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH

RADOŚĆ i WDZIĘCZNOŚĆ

Boze cz

Z wielką radością i wdzięcznością przeżywano w Glisnem tegoroczną uroczystość Bożego Ciała, której towarzyszyło błaganie o ustanie epidemii.

     „Po dwóch miesiącach od Wielkiego Czwartku już nie jest nas garstka w kościele. Możemy wspólnie dziękować Chrystusowi za Eucharystię i kroczyć z Jezusem w Najświętszym Sakramencie po drogach naszej wioski” – powiedział podczas Mszy św. w uroczystość Bożego Ciała rektor rektoratu w Glisnem, ks. Andrzej Sawulski.

    Do kościoła przyszli niemal wszyscy mieszkańcy i okoliczne rodziny. Modlili się w jednej intencji: by Bóg zachował wszystkich od wszelkich klęsk żywiołowych i epidemii, a także błagali o Jezusowe błogosławieństwo dla rodzin i miejscowości, a przy czterech ołtarzach (Liszkowa Góra, Mogiła Pamięci na cmentarzy, przy starej kapliczce, na placu kościelnym), błagali śpiewem suplikacji o ustanie epidemii.

     „Koronawirus wprawdzie wkradł się do naszego życia, naszych domów, miejsc pracy, szkoły i świątyni, zabierając nam wiele, ale nie zabrał nam miłości do Eucharystii, pragnienia Komunii św. i wyznawania wiary nie tylko w budynku kościoła” – podkreślił w kazaniu ks. Sawulski, dodając, że tak liczna obecność na uroczystości potwierdza to spostrzeżenie.

    W dalszej części homilii rektor wspomniał o obchodzonej w tym roku 100. rocznicy urodzin świętego papieża Jana Pawła II, który zostawił najlepszy przykład umiłowania Chrystusa w Eucharystii oraz wezwał zgromadzonych do osobistego wyrażenia wdzięczności za Najświętszy Sakrament. Wierni starali się to uczynić podczas modlitwy, jaka trwała na trasie do czterech ołtarzy, przygotowanych przez mieszkańców osiedli: Liszki, Kołbony, Biedaki i Kiece. Przy każdym ołtarzu śpiewane były suplikacje o ustanie epidemii, błagano także w intencjach Ojczyzny, Kościoła, chorych i zarażonych, polecano rodziny, młodzież i dzieci.

    Na zakończenie uroczystości rektor wyraził radość z powodu możliwości wspólnego świętowania uroczystości Bożego Ciała oraz podziękował zebranym za modlitwę w kościele i podczas procesji, a szczególnie niosącym feretrony, strażakom miejscowej OSP, służbie liturgicznej, dzieciom sypiącym kwiaty, których w tym roku było kilkanaście, w tym także z Zarabia i z innych miejsc. Wspomniał też o rozpoczętych pracach przy renowacji i pomalowaniu dachu kościoła, wyrażając raz więcej wdzięczność wszystkim darczyńcom.

                                                                                                                                           AS

                                                                                                                             Zdj. Justyna Lach

Życie Zakonne

zakon