facebook


Najnowszy News

 swieconka czolo

POŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH

 STRAŻY HONOROWEJ SERCA JEZUSA

Zimonczyk cz

Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego został nowym dyrektorem krajowym Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego.

 

      Na ten urząd mianował go metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski na wniosek Rady Krajowej Arcybractwa. Ks. Zimończyk zastąpił dotychczasowego dyrektora, również sercanina, ks. Józefa Gawła SCJ, a na początku października został uroczyście przyjęty w szeregi Arcybractwa w kościele Sióstr Wizytek w Krakowie, gdzie mieści się główna siedziba stowarzyszenia w Polsce.

     Nowy dyrektor Arcybractwa pochodzi ze Świerklan na Śląsku i wstąpił do sercanów w 1982 r. Był wychowawcą w nowicjacie, studiował pedagogikę w Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego w Warszawie. Przez wiele lat pracował w Wydawnictwie „Dehon” Księży Sercanów, gdzie był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Czas Serca” i dyrektorem Wydawnictwa. Prowadził liczne rekolekcje parafialne i peregrynacje relikwii i ikony apostołki Serca Jezusowego – św. Małgorzaty Marii Alacoque w wielu parafiach w Polsce. Wydał popularne publikacje o świętej wizytce: „Do Serca Jezusowego nas prowadź” i o Sercu Jezusa: „Skarbiec modlitw do Serca Jezusowego”. Opracował też pozycję o swej rodzinnej miejscowości pt. „Dzieje Świerklan w wypisach”. Jest autorem opracowań kilkudziesięciu niewielkich modlitewników do popularnych świętych, Matki Bożej, św. Józefa, różnych nowenn oraz zbioru homilii.

     - Otwieram nową kartę mojego życia, oddając ją w ręce Boskiego Serca, by z zupełną swobodą mógł mną pokierować na swoją chwałę. Mam nadzieję, że podołam zadaniom, jakie wypływają ze statutu Arcybractwa, charyzmatu i misji oraz niezwykle bogatego dziedzictwa stowarzyszenia. Chciałbym, by wspaniałe idee Arcybractwa pociągały także w obecnych czasach dzieci, młodych i dorosłych, a ośrodki stowarzyszenia powstawały w nowych miejscach – mówi nowo mianowany dyrektor Arcybractwa, który od lipca mieszka w prowadzonej przez sercanów parafii w Węglówce położonej w górzystym terenie Beskidu Wyspowego i jest tutaj opiekunem jednego z 425 działających ośrodków Straży Honorowej NSJ w Polsce.

     Początki Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa sięgają wieku XIX, zwanego wiekiem Serca Jezusowego. We francuskim mieście Bourgen-Bresse, 13 marca 1863 r. powstała Wspólnota, która już następnego roku została zatwierdzona jako Bractwo, a czternaście lat później jako Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej inicjatorką była wizytka – s. Maria od Najświętszego Serca. Zasadniczym celem Arcybractwa jest oddawanie czci i miłości oraz wynagrodzenie Sercu Jezusa. Członkowie Arcybractwa podejmują codziennie 1 godzinę czuwania w jedności z Jezusem Eucharystycznym. Do organizacji należą zarówno kapłani i siostry zakonne, jak i świeccy: dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Dyrekcja Generalna Straży mieści się w klasztorze wizytek w Paray-le-Monial we Francji, natomiast w Polsce w klasztorze sióstr w Krakowie, gdzie dyrektorem krajowym jest s. Maria Bernadeta Wysocka OVM. Z kolei Delegatem ds. Arcybractwa Konferencji Episkopatu Polski jest bp. Stanisława Salaterski z Tarnowa, a w siedmiu diecezjach są dyrektorzy diecezjalni. Arcybractwo prowadzi własne wydawnictwo i wydaje czasopismo „Wiadomości”. Jest obecne w Internecie na stronie: www.strazhonorowa.pl Organizowane są co roku Ogólnopolskie Pielgrzymki Arcybractwa na Jasną Górę.

                                                                                                                 Ks. Andrzej Sawulski SCJ

Życie Zakonne

zakon