facebook


Najnowszy News

 swieconka czolo

POŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH

 Modlitewnika dla przedsiębiorców

bogaci cz

Pod tytułem „Bogaty Bogiem” ukazał się Modlitewnik Przedsiębiorcy. Jego autorem jest sercanin ks. Grzegorz Piątek SCJ.

 

       Przedsiębiorcy to nie tylko osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w celach zarobkowych i nic więcej. Pośród nich jest wielu takich, którym zależy, by czynić to z zachowaniem podstawowych zasad etyki w biznesie i katolickiej nauki społecznej. W taki sposób starają się działać m.in. przedsiębiorcy należący do Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, prowadzonego przez sercanów.

     Działające od ponad 20 lat duszpasterstwo pomaga kształtować sumienie i kręgosłup moralny prowadzącym w całej Polsce rozmaite formy działalności, głównie przez organizowanie rekolekcji, dni skupienia, systematyczne spotkania formacyjne, pielgrzymki, ale też sympozja, a ostatnio w dobie pandemii swoistego szpitala polowego, gdzie na kanale Youtube „Talentu” rozmawiają o ważnych dla swych branż sprawach, także duchowych.

     Jedną z najnowszych inicjatyw DPiP „Talent” jest wydanie Modlitewnika dla przedsiębiorców, który przypuszczalnie jest pierwszym takim Modlitewnikiem na rynku wydawniczym nie tylko w Polsce.

      - Pomysł opracowania takiego Modlitewnika zrodził się z doświadczeń mojej pracy duszpasterskiej wśród polskich przedsiębiorców. Jestem przekonany, że bez pogłębiania życia modlitwy nie jest łatwo realizować powołania chrześcijańskiego przedsiębiorcy. Ponadto modlitwa jest zawsze duchowym spoiwem wszystkich – mówi ks. Grzegorz Piątek SCJ, autor Modlitewnika.

       Jak istotna jest rola modlitwy w formacji osobistej i całego środowiska przedsiębiorców świadczy działająca od kilku lat Grupa Modlitewna „Talentu”. Jest ona rodzajem wzajemnego wsparcia modlitewnego dla konkretnej sprawy, osoby czy firmy, a raz w miesiącu za wszystkich członków grupy odprawiana jest Msza św.

     Co każdy przedsiębiorca znajdzie w Modlitewniku? Trochę modlitw z Biblii, Ojców Kościoła i znanych świętych, a także autorów bliższych nam czasów, takich jak święci papieże Jan XXIII i Jan Paweł II. Kilka modlitw ułożył sam autor, uwzględniając w treści specyfikę języka biznesowego i realia przedsiębiorcy. Jest więc „Modlitwa człowieka sukcesu” oraz „Modlitwa po porażce”. Oryginalnymi propozycjami modlitwy są te, jakie znalazły się w Modlitewniku pod nazwą: „Modlitwy różne”. Znajdziemy tutaj m.in. modlitwę o osobisty rozwój, przed negocjacjami, za pracownicę w stanie błogosławionym, o dobre używanie czasu i o mądre wykorzystanie urlopu.

     Jak podkreśla ks. Piątek ważną częścią publikacji są teksty pomagające w przygotowaniu do sakramentu pojednania. Przedsiębiorcy znajdą tu inspirację do rachunku sumienia uwzględniającego specyfikę ich życia.

     Jak w każdym innym, tak i w Modlitewniku Przedsiębiorcy nie brakuje różnych modlitw do Jezusa, Ducha świętego, Matki Bożej i św. Józefa, który jest patronem Duszpasterstwa „Talent”, do którego sanktuarium w Kaliszu corocznie przedsiębiorcy i pracodawcy pielgrzymują. Publikacja zawiera również Akt oddania się przedsiębiorcy Bogu przez Maryję oraz Akt oddania całego Duszpasterstwa Najświętszemu Sercu Jezusowemu, który miał miejsce w 2019 r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

     Autor w liczącym 118 stron Modlitewniku zostawił kilka stron pustych, by każdy posiadacz książeczki mógł wpisać swoje ulubione modlitwy.

     - Ufam, że proponowane treści pomogą w ukierunkowaniu życia na Pana Boga i przeżywania codzienności ze świadomością, że to, co robimy tu na ziemi, jest drogą do świętości i stawania się bogatym przed Bogiem – napisał ks. Grzegorz Piątek we wprowadzeniu do Modlitewnika.

      Nie tylko warto go polecić przedsiębiorcom, ale każdemu, który pragnie tu na ziemi być bogatym Bogiem.

                                                                                                                               Ks. Andrzej Sawulski SCJ

----------------------------------------

Ks. Grzegorz Piątek SCJ, Bogaty Bogiem, Modlitewnik przedsiębiorcy, Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, Kraków 2020. www.wydawnictwo.net.pl

Życie Zakonne

zakon