facebook


Najnowszy News

Studnie czolo

"Gość Niedzielny" o studniach powstałych dzięki Sercańskiej Rodziny Misyjnej

    

     Trwają prace przygotowujące Konferencję Generalną Zgromadzenia Księży Sercanów, która ma się odbyć w lipcu 2021 r. na Filipinach.

      Niedawno odbyło się kolejne spotkanie Komisji powołanej do przygotowania Konferencji. Jej członkiem jest ks. Grzegorz Piątek, SCJ z prowincji polskiej.

     Tym razem w spotkaniu Komisji wzięła udział za pomocą wideokonferencji także Rada Generalna. Wszyscy zastanawiali się nad przyjętym wcześniej roboczym tytułem Konferencji, który brzmi: „Miłosierdzie i społeczna nauka Kościoła”. Zauważono potrzebę odczytania ponownego tematu Konferencją biorąc pod uwagę nową sytuację, jaka pojawiła się na świecie w związku z zaistniałą pandemią. Wskazano na opracowanie Instrumentum laboris, który będzie bazą do dyskusji we wszystkich prowincjach.

     Zdaniem ks. Grzegorza Piątka obecna sytuacja na świecie jest tak odmienna od czasu, w którym czyniono poprzednie przygotowania, że prowadzi do stawianie różnych pytań i poszukiwania zrozumienia skutków pandemii. Jego zdaniem Konferencja może być okazją do rozwinięcia dzisiejszego zaangażowania społecznego, uczenia się z przeszłości, a przede wszystkim spojrzenia w przyszłość.

     Z kolei ks. Michel Simo Temgo z prowincji kameruńskiej zasugerował przyjrzenie się temu, jak refleksja nad problemami społecznymi w przeszłości doprowadziła do zmian w życiu Zgromadzenia. Przekonywał również do zastosowania synodalnego modelu przygotowania, w którym każda prowincja powinna zastanowić się nad znaczeniem życia społecznego w przeżywanym charyzmacie.

     Kolejny uczestnik wideokonferencji ks. João Paulo Tabarelli z Portugalii nawiązał do ostatniej encykliki papieża Franciszka Fratelli Tutti, widząc potrzebę jej zastosowania w duszpasterstwie. Zwrócił też uwagę na konieczność współpracy ze świeckimi, a zwłaszcza z młodzieżą, w kształtowaniu sumień, przezwyciężaniu obojętności i rozwijaniu pasji przemiany społeczeństwa.

     Także ks. Wahyu Tri Haryadiz prowincji indonezyjskiej wskazał na ważne idee zawarte w papieskiej encyklice, a obecną sytuacje pandemii uznał za wyzwanie dla Konferencji Generalnej, która powinna podkreślić jeszcze dobitniej solidarność z cierpiącym światem, co jest integralną częścią sercańskiego charyzmatu.

      Uczestnicy spotkania wyrażali przekonanie, że ze względu na międzynarodowość Zgromadzenia, istnieje wiele różnych podejść do zaangażowania społecznego, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. 

      Natomiast przełożony generalny ks. Carlos Luis Suarez zauważył, że najważniejszym celem Konferencji Generalnej jest pogłębienie sposobu bycia w Kościele i w świecie jako sercanów, i wzmocnienie więzi między duchowością a zaangażowaniem społecznym.

      Jeszcze w tym roku mają odbyć się kolejne spotkania online Komisja Przygotowawczej Konferencję Generalną na Filipinach.

                                                                                                                                                          AS

Życie Zakonne

zakon

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com