facebook


Najnowszy News

 swieconka czolo

POŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH

NADZIEJA I RATUNEK

Nadzieja cz

Regały półek księgarskich z oznaczeniem „Książki o Sercu Jezusa” zyskują kolejną pozycję autorstwa ks. Józefa Gawła SCJ. Tym razem okazją do tego, żeby znów coś napisać, stało się 100-lecie odnowienia poświęcenia Polski Bożemu Sercu.

 

      Były mistrz nowicjatu sercanów i znany rekolekcjonista o kulcie i duchowości Serca Jezusowego wie sporo. I to nie tylko dlatego, że należy do zgromadzenia zakonnego, którego misją jest szerzenie owego kultu w Kościele i świecie. Tematyka ta jest jego życiową pasją, którą od lat stara się przekazywać na różny sposób, m.in. na ambonie, wygłaszając rekolekcje w parafiach i domach zakonnych, publikując na łamach wielu czasopism czy wydając książki.

     Z jego wiedzy o Bożym Sercu korzysta także krakowski Dom Wydawniczy „Rafael”, który wydając przygotowaną przez ks. Gawła kolejną pozycję pt. Najświętsze Serce Jezusa. Nadzieja i ocalenie, włącza się w rocznicowe obchody odnowienia, dość istotnego z punku widzenia historii Polski i Kościoła, aktu zawierzenia narodu Sercu Jezusowemu.

            Co znajdzie w książce każdy, kto sięgnie po nią w księgarni lub przez Internet, zachęcony do tego również okładką z czytelnym przekazem, że jest to publikacja o Sercu Jezusa?

      Oprócz przypomnienie istotnych wydarzeń poprzedzających ów dziejowy akt poświęcenia Ojczyzny Sercu Jezusowemu, czytelnik dowie się, czym jest osobiste, małżeńskie i rodzinne oddanie się Bożemu Sercu, a także wspólnoty parafialnej, które w polskiej tradycji i pobożności ma szczególne miejsce. A na kolejnych stronach książki przeczytamy o tym, co skłoniło polskich biskupów do zawierzenia narodu właśnie Sercu Zbawiciela oraz wzniesienia w Krakowie przez jezuitów jednej z najważniejszych świątyń Jemu dedykowanych, która w tym roku obchodzi 100. rocznicę konsekracji. Oprócz tego autor zamieszcza teksty poszczególnych aktów poświęcenia, Litanię, a wszystkie modlitwy zwieńcza bodajże najczęściej wykorzystywany z okazji pierwszych piątków miesiąca Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa.

            Książka zawiera dużo ilustracji obrazów, witraży, kościołów i ołtarzy z wizerunkami Serca Jezusowego, co dodatkowo czyni ją atrakcyjną. Jednakże nie szata graficzna ją zdobi lecz zaproponowana przez autora wędrówka do Serca Zbawiciela z myślą, by na nowo odczytać potrzebę duchowego i moralnego odnowienia tak w wymiarze osobistym, jak również rodzinnym, społecznym oraz Kościoła i narodu.

            Autorowi zależy na tym, by to co dokona się podczas jubileuszu 11 czerwca 2021 r. w Krakowie, a więc ponowienie oddania Ojczyzny i Kościoła pod opiekę Bożego Serca, nie było kolejnym aktem odnotowanym w kronikach, ale silnym bodźcem do realizacji programu pracy dla całego społeczeństwa. Bowiem według ks. Gawła „coraz częściej widzimy, że współczesny świat staje się światem bez serca i bez miłości. Dlatego trzeba powracać do Serca Chrystusa i Jego Ewangelii, aby Ono było wzorem miłości i pokoju”.

            Gorąco zachęcam do nabycia tej publikacji, także duszpasterzy, bowiem znajdą w niej wiele inspiracji pomocnych w przygotowaniu duchowym swych wiernych do rocznicowych obchodów. Można z niej skorzystać choćby z okazji pierwszych piątków miesiąca, które są nadal bardzo żywe w każdej niemal parafii, a w wielu działają Arcybractwa Straży Honorowej Serca Jezusowego, którego do niedawna ks. Gaweł był dyrektorem krajowym.

     I jeszcze jedna rzecz. Znamienny jest tytuł książki - „Najświętsze Serce Jezusa. Nadzieja i ocalenie”. W przekonaniu autora to właśnie w Sercu Jezusa dzisiejszy świat i człowiek, w sytuacji trwającej pandemii, winien szukać swej nadziei i ratunku.

                                                                                                                         Ks. Andrzej Sawulski SCJ

---------------------------------------------

Ks. Józef Gaweł SCJ, Najświętsze Serce Jezusa. Nadzieja i ocalenie. Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2021.

Życie Zakonne

zakon