facebook


Najnowszy News

 swieconka czolo

POŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH

 W ROKU ŚW. JÓZEFA

Rekolekcje cz

Wierni rektoratu w Glisnem przeżywali w dniach od 19 do 21 marca br. rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Marek Przybyś SCJ z Olsztyna.

 

     - Tym, który nas dzisiaj prowadzi po rekolekcyjnych ścieżkach jest święty Józef – człowiek niewielu słów, ale przemawia do nas swymi niezwykłymi czynami i wyborami życiowymi, który rozwiązywał swoje problemy nie po swojemu, ale szukając woli Bożej – mówił ks. Przybyś w uroczystość św. Józefa, podkreślając, że każde rekolekcje są spotkaniem ludzi, którzy są głodni słowa Bożego, tego wyjątkowego i bardzo potrzebnego człowiekowi pokarmu, a prowadzący pomaga ten pokarm znaleźć.

      Przypominając wydarzenia z życia świętego Józefa m.in. zaręczyny z Maryją, wyprawę do Betlejem, ucieczkę do Egiptu i zgubienie się dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie, kaznodzieja zwrócił uwagę na postawę Józefa wobec tych sytuacji, która wskazuje, że był człowiekiem zawierzenia Bogu trudnych momentów życia, szukającym woli Bożej, obrońcą życia i wpatrzonym w Jezusa, którego jednocześnie wprowadzał w życie religijne.

     - Józef skoncentrował się w Betlejem nie na problemie i sytuacji w jakiej znaleźli się z Maryją lecz na Jezusie. Wpatrzył się w Jezusa, nie popada w panikę, nie użala się nad sobą – podkreślił, zachęcając zgromadzonych w kościele do podobnej postawy i szukania oparcia w wierze w przeżywanych trudnościach życia rodzinnego i małżeńskiego.

     - Niech święty Józef będzie dla was światłem i umocnieniem, inspiracją i patronem wielu spraw, a także dobrej śmierci, bo jak mówi tradycja, umarł na rękach Jezusa – podsumował rekolekcjonista.

     W drugim dniu rekolekcji, podczas Mszy św. dla chorych i starszych, ks. Przybyś podkreślił wartość tych osób dla wspólnoty Kościoła. Przypomniał słowa papieża Jana Pawła II, który chorych nazwał „skarbem Kościoła”, dzięki którym Bóg ukazuje swoje miłosierdzie.

      - Chorzy swoim życiem i wiarą uczą Kościół i świat ufności Bogu – zaznaczył i zaapelował do obecnych w kościele, by swe dolegliwości nigdy nie zmarnowali lecz ofiarowali Jezusowi łącząc swe cierpienie z Jego męką i śmiercią, ale też zmartwychwstaniem.

     Z kolei w czasie kolejnej nauki były długoletni misjonarz w RPA przypomniał o ewangelicznym przykazaniu miłości bliźniego i przekonywał wiernych, by chętnie korzystali z sakramentu Bożego przebaczenia. Podkreślił, że Bóg patrzy na człowieka wyłącznie z miłością.

    - To Chrystus ukazał nam najpełniej prawdę o miłości Boga, ukazując wartość naszego życia. Wszystko oddał dla naszego zbawienia – tłumaczył.

    Ostatni dzień rekolekcji przebiegał pod znakiem sakramentu pokuty, a misjonarz w wygłoszonych kazaniach przypomniał i skomentował „perłę” wszystkich przypowieści ewangelicznych, mianowicie przypowieść o synu marnotrawnym.

     - To jedna z najważniejszych nauk Jezusa, kamień milowy na naszej drodze do Boga Ojca i pełni życia. Wszyscy mogą odnaleźć się w tej przypowieści, ale po to, by czerpać z niej moc i mądrość. Ona bowiem więcej mówi niż to, że Bóg jest miłością, która przebacza – zaznaczył ks. Przybyś, dodając, że przypowieść uczy, iż miłosierdzie jest większe od sprawiedliwości.

     Swoje nauki rekolekcyjne miała też młodzież, a na Drodze Krzyżowej były dzieci, które z powodu pandemii nie miały w tym roku osobnych nauk.

     - Misjonarz zachęcił nas do częstego czytania Pisma świętego, które daje, także młodym ludziom, odpowiedź na nurtujące ich problemy. Tłumaczył nam, dlaczego wiara nie jest łatwa w obecnych czasach i jakie są tego przyczyny? – mówi Jakub z VIII klasy, dodając, że spotkania z rekolekcjonista były interesujące.

     Na zakończenie rekolekcji przedstawiciele parafii złożyli rekolekcjoniście serdeczne podziękowania za wygłoszone nauki. Wyrazili również nadzieję, że słowa, które usłyszeli podczas rekolekcji wydadzą w ich życiu duchowe owoce. Słowa wdzięczności pod adresem misjonarz powiedział również rektor rektoratu w Glisnem, podkreślając, że rekolekcje odbyły się w szczególnym czasie panującej pandemii i Roku św. Józefa.

                                                                                                                                                    AS

Życie Zakonne

zakon