facebook


Najnowszy News

 swieconka czolo

POŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH

Ks. Wiesława Pietrzaka SCJ

Czytanki czo

Ukazała się książka pt. „Czcicielom Mego Serca obiecuję” autorstwa ks. Wiesława Pietrzaka SCJ, długoletniego rekolekcjonisty krajowego i moderatora Sercańskiej Wspólnoty Świeckich.

 

     Książkę tę przyniósł listonosz akurat w dniu, gdy dzieci komunijne w Glisnem zostały w Białym Tygodniu włączone do grona tych, którzy pragną być, na miarę swych możliwości, gorliwymi czcicielami Bożego Serca. Właśnie opowiadałem im o idei pierwszych piątków miesiąca i obietnicach Jezusa danych francuskiej zakonnicy św. Małgorzacie Marii Alacoque, zachęcając ich do skorzystania z Chrystusowej oferty, a jednocześnie prosiłem, by byli pośród swoich rówieśników apostołami nabożeństwa do Serca Jezusowego.

     Nie bez powodu apelowałem o to do nich, bowiem jak jeszcze widać dzieci na nabożeństwach majowych, tak w czerwcu próżno ich spotkać w kościołach śpiewających Litanię do Serca Jezusowego. Tymczasem jedenasta obietnica głosi, że „osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w moim Sercu i na zawsze w nim pozostaną”.

     To właśnie o Jezusowych dwunastu obietnicach jest mowa w najnowszej publikacji ks. Pietrzaka. Ale nie tylko o tym. Autor ubogaca swą pracę o kilka istotnych elementów kultu Serca Jezusowego, do których należą: Godzina Święta, adoracja wynagradzająca oraz Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przybliża też ideę Arcybractwa Straży Honorowej NSJ i nabożeństw czerwcowych, przypominając, że Polska jest po Francji drugą Ojczyzną kultu Bożego Serca.

     Podtytuł książki brzmi: Czytanki czerwcowe. Można więc rozważania na temat obietnic Jezusa wykorzystać w czasie czerwcowych nabożeństw parafialnych, ale też – jak zachęca do tego autor – z okazji pierwszych piątków miesiąca.

     Ks. Pietrzak podzielił swe refleksje na dwie części, by czytane podczas nabożeństw skupiły uwagę słuchaczy. W pierwszej jest więcej treści teologicznej, w drugiej natomiast sporo praktycznych porad odnoszących się do poszczególnych obietnic i zachęty autora do korzystania w swej codzienności z owoców przyrzeczeń, jakie Jezus zawarł w każdej z obietnic.

     Wydaje się, że spośród wszystkich zapewnień Chrystusa, najbardziej znana, i jeżeli tak można powiedzieć popularna, jest obietnica dwunasta, która odnosi się do praktykowania pierwszych piątków miesiąca. Przypuszczam, że wszyscy duszpasterze mówią o niej, szczególnie dzieciom komunijnym, wręczając w piątek Białego Tygodnia specjalne książeczki czcicieli Serca Jezusowego i zachęcając do spowiedzi i Komunii św. wynagradzającej. To dobrze. Ale gdzieś na poboczu zostają pozostałe obietnice, niemniej istotne i korzystne, jak choćby takie: „Grzesznicy znajdą w moim Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia” oraz „Błogosławić będę domy, w których wizerunek Serca mego będzie czczony”.

    Niniejsze czytanki są więc znakomitą pomocą dla duszpasterzy, by ci, którzy przyjdą w czerwcu i na pierwszy piątek do kościoła, poznali lepiej zarówno teologiczną treść Jezusowych obietnic, jak również osobiste korzyści z ich praktykowania.

    Polecam przygotowaną przez Wydawnictwo Księży Sercanów „Dehon” omawianą publikację tym bardziej, że niewiele jest podobnych na rynku wydawnictw katolickich. Dobrze więc, że ks. Wiesław Pietrzak, który „siedzi” w tematyce Serca Jezusowego od lat, zaproponował nowy zbiór rozważań o obietnicach Jezusa przekazanych wprawdzie dość dawno bo w wieku XVII, ale aktualnych w każdym czasie.

                                                                                                                Ks. Andrzej Sawulski SCJ

Ks. Wiesław Pietrzak SCJ, Czcicielom Mego Serca obiecuję. Czytanki czerwcowe:, Wydawnictwo Księży Sercanów „Dehon”, Kraków 2021 r.

Życie Zakonne

zakon