facebook


Najnowszy News

 

Mszana czolo

JUBILEUSZOWY MEDAL OD MIASTA MSZANA DOLNA

W ALBUMIE WYDAWNICTWA „IKONA”

Album cz

Ukazał się VI tom wydawnictwa pt.: Kościoły Archidiecezji Krakowskiej”. W ilustrowanym albumie znalazł się m.in. kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Glisnem.

       Od początku, edycji albumu prezentującego wszystkie kościoły archidiecezji krakowskiej, patronuje obecny metropolita abp Marek Jędraszewski. W swym słowie arcybiskup podkreśla, że „żadne pióro nie potrafi oddać piękna sztuki, ale potrafi to uczynić obiektyw fotografa, a publikacja jest właśnie bogato ilustrowaną historią małopolskiej kultury chrześcijańskiej”.

      Szósty z kolei tom publikacji, liczącej 236 stron, prezentuje kościoły dekanatów: Czernichów, Kalwaria, Mszana Dolna, Pcim, Skawina i Sułkowice. Ukazuje, głównie poprzez fotografie, dziedzictwo materialne poszczególnych świątyń, tych już wielowiekowych i tych współczesnych. Można więc zobaczyć budowle sakralne wzniesione w różnym stylu danego czasu, a przede wszystkim odkryć bogactwo sztuki i ikonografii znajdujące się nie tylko we wnętrzu kościołów ale też w pobliżu jego otoczenia.

      W przypadku kościoła w Glisnem w albumie zostały zamieszczone fotografie drewnianego ołtarza i monumentalnej płaskorzeźby Ostatniej Wieczerzy autorstwa Zdzisława Kościelniaka z Raby Niżnej, płaskorzeźba Matki Bożej Częstochowskiej, którą z kolei wykonał artysta Stanisław Ciężadlik z Mszany Dolnej. Są także zdjęcia kaplicy Fatimskiej, obrazu Matki Bożej Partyzantów namalowanego przez Jerzego Koleckiego z Rabki i chrzcielnicy. Kolejne ilustracje pokazują Miejsce Apelu Pamięci znajdujące się przed kościołem oraz Mogiłę Pamięci, dzwonnicę i obelisk na cmentarzu, dedykowany budowniczemu kościoła ks. Józefowi Karpierzowi.

      Wydawca albumu – bydgoskie Wydawnictwo „Ikona” postarał się o anglojęzyczne tłumaczenie tekstu, zamieszczonego przy ilustracjach. Natomiast nad całością kilkutomowej serii czuwał konserwator zabytków archidiecezji krakowskiej ks. prof. Andrzej Witko.

      Publikacja jest wyjątkowa, zwłaszcza pod względem ilości zamieszczonych zdjęć, co umożliwia odbiorcy zapoznanie się obiektami sakralnymi położonymi w archidiecezji. Jest rodzajem przewodnika po materialnych i duchowych skarbach Kościoła krakowskiego, który może się chlubić swym tysiącletnim dziedzictwem.

                                                                                                                                     AS

--------------------------------------------------

„Kościoły archidiecezji krakowskiej: Tysiącletnie dziedzictwo”, Wydawnictwo Ikona”, Bydgoszcz, 2021, Tom VI, str. 236.

     

 

 

Życie Zakonne

zakon