facebook


Najnowszy News

 swieconka czolo

POŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH

       W sobotnie popołudnie 18 września, na cmentarzu w Glisnem została odprawiona Msza św. za wszystkich zmarłych spoczywających na cmentarzu. Modlono się także za bliskich, których groby znajdują się na cmentarzu w Mszanie Dolnej i w innych miejscach.

       Eucharystii przewodniczył rodak ks. prałat Jan Franczak, który w homilii podkreślił znaczenie pamięci modlitewnej i dobrych czynów w intencji zmarłych.

       Rektor rektoratu w Glisnem podziękował mu za ufundowanie ochronnej barierki znajdującej się naprzeciwko Mogiły Pamięci oraz kostki brukowej na alejce przed grobami. Wyraził też nadzieję, że znów w przyszłym roku wszyscy zgromadzą się na wrześniowej modlitwie na tutejszym cmentarzu.

                                                                                                                                           AS

                                                                                                                   Zdj. Justyna Lach

 

Życie Zakonne

zakon