facebook


Najnowszy News

 

Mszana czolo

JUBILEUSZOWY MEDAL OD MIASTA MSZANA DOLNA

W REKTORACIE W GLISNEM

wszystkich 17

Uroczystość Wszystkich Świętych zgromadziła w kościele w Glisnem, a potem na cmentarzu, mieszkańców wioski oraz ich bliskich, mieszkających w innych miejscowościach.

      W czasie kazania przywołane zostały postaci kilku władców i królów, którzy zostali świętymi, bowiem – jak podkreślił kaznodzieja ks. Sawulski – żyli według wskazań ośmiu błogosławieństw Jezusa.

       „ Są oni dowodem, że nie samą władzą, nie samym bogactwem człowiek żyje. Że można panować, mieć tron, pałace, podwładnych, wojsko, a jednocześnie można wierzyć i kochać Boga, żyć według przykazań i Ewangelii, być ubogim duchem, sprawiedliwym, miłosiernym” – powiedział rektor kościoła.

       W dalszej części kazania zwrócił uwagę, że świętość jest możliwa także dla współcześnie sprawujących władzę, czyli prezydentów, premierów, ministrów, burmistrzów i wójtów, bowiem Pan Bóg nie zamyka przed nikim stanowisk i władzy, ani w społeczeństwie, ani w Kościele. Przy czym dodał, że Chrystus wyklucza sytuację zasiadania na urzędowym krześle po to, by czerpać z tego prywatne interesy.

      Na koniec kaznodzieja zachęcał, by nie poddawać się zniechęceniu w dążeniu do doskonałości, lecz mierzyć wysoko, wymagać od siebie i nie marnować życia, ponieważ świętość osiąga się na tym świecie. Apelował także, by modlitwą, dobrymi czynami i ofiarowanymi odpustami za zmarłych dać im nadzieję osiągnięcia szczęścia wiecznego.

      Po Mszy św. wszyscy w procesji, odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia, udali się na pobliski cmentarz, gdzie trwała modlitwa za spoczywających w tym miejscu. Pamiętano też o mieszkańcach, których groby znajdują się na innych cmentarzach.

                                                                                                                      AS

                                                                                                             Zdj. Jakub Sater

Życie Zakonne

zakon