facebook


Najnowszy News

 pasterka 2

PASTERKA Z KOLĘDNIKAMI W GLISNEM

Książka ks. Józefa Gawła SCJ

Dobroc

Z przyjemnością polecam najnowszą książkę ks. Józefa Gawła, sercanina, pt. „Najważniejsza jest dobroć”. Można z niej zaczerpnąć wiele dobrych pomysłów na życie.

 

      Najnowsza książka ks. Gawła jest swoistym przepisem autora na udane życie zarówno dla ludzi świeckich, jak również osób duchownych. Dobroć przecież nie zna podziałów, jest wartością ogólnoludzką, i jak pisze autor jest „trwałym nastawieniem człowieka wobec drugiego człowieka” i podkreśla, że „życie ludzkie składa się z małych i większych darów dobroci i miłości”.

     Na pierwszych stronach książki ks. Gaweł opisuje Boga, którego istotą jest właśnie dobroć. Przypomina jednocześnie obraz dobrego Boga obecny na kartach Pisma świętego, zarówno Starego jak Nowego Testamentu. Znajdziemy więc w książce wiele cytatów potwierdzających ludzkie przekonanie o pełnym czułości Bogu, zatroskanym o każdego człowieka.

    Choć autor w swej książce kładzie akcent na dobroć Boga, to jednocześnie ma na myśli miłość, bo to nie dwie lecz ta sama rzeczywistość. I zwraca czytelnikowi uwagę, że najpełniej owa dobroć Stwórcy objawiła się w osobie Jezusa Chrystusa, a zwłaszcza w Jego Sercu.

     W przekonaniu ks. Gawła, wielu mniej czy bardziej znanych postaci w historii Kościoła było zafascynowanych osobą Jezusa, ponieważ urzekło ich właśnie Jego dobrotliwe, miłosierne Serce. Z tego też powodu niektórzy weszli na drogi życia kapłańskiego i zakonnego (św. Matka Teresa z Kalkuty, św. Jan XXIII, św. Brat Albert Chmielowski, o. Marian Żelazek Svd) lub jako świeccy stali się apostołami dobroci (dr Wanda Błeńska, dr Helena Pyz). O ich recepcie na udane, dobre życie, znajdziemy więcej w publikacji. By o nich i wielu innych (kard. Adam Kozłowiecki SJ, kard. Konrad Krajewski) wspomnieć w książce, autora zainspirowały słowa papieża Jana Pawła II ze spotkania z księżmi, który zapytał: „Jest tylu dobrych ludzi w Polsce, dlaczego ich nie widać?”. Myślę, że te słowa podsunęły także ks. Józefowi myśl, by swą książkę zadedykować swoim rodzicom, którzy - jak pisze - „byli dla niego wzorem dobroci”.

    Wszystkim, którzy w księgarni czy gdzie indziej sięgną po omawianą książkę polecam rozdział pt. „Dzisiaj światu potrzeba dobroci”. To słowa z bardzo popularnej piosenki, które w obecnym czasie, w obliczu trwającej wojny w Ukrainie, nabierają szczególnego znaczenia. Jak podkreśla autor, „bez miłości i serca potęga i nauka, siła ludzkiego geniuszu prowadzą do Auschwitz, Hiroszimy i Nagasaki, terroryzmu i wszelkich niebezpieczeństw naszych czasów. Odpowiedzią na tę sytuację jest budowanie cywilizacji miłości, a prowadzi do niej miłość, którą objawia Serce Chrystusa”.

    To najlepsza puenta tego wszystkiego, co znajdziemy w książce. Zachęcam do jej lektury, a duszpasterzom podpowiem, że znajdujące się w niej 30 rozważań akurat pasują na czytanki czerwcowe podczas nabożeństw ku czci Serca Jezusowego, pełnego dobroci i miłosierdzia.

                                                                                              Ks. Andrzej Sawulski SCJ

--------------------------------------------------------

„Najważniejsza jest dobroć. Dobroć to kwiat i owoc miłości”, ks. Józef Gaweł SCJ, Wydawnictwo SPES, 2002 r.

 

Życie Zakonne

zakon