facebook


Najnowszy News

 swieconka czolo

POŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH

W GLISNEM

Triduum cz

Mieszkańcy Glisnego wyjątkowo zapamiętają dni Triduum Paschalnego. Po raz pierwszy od początku epidemii mogli uczestniczyć w liturgii tych dni bez maseczek i ograniczeń w kościele.

      - Bardzo się cieszę się, że mogę nareszcie zobaczyć w kościele wasze twarze, po dwóch latach trwania pandemii. Niech radość będzie także w was, a w ten Wielki Czwartek raz więcej ucieszmy się darem ustanowienia przez Chrystusa Eucharystii i kapłaństwa – powiedział ks. Andrzej Sawulski, zwracając się do wiernych przybyłych do świątyni. Podziękował także za złożone mu przez dzieci komunijne, scholę, ministrantów i radnych życzenia z okazji obchodzonego w tym dniu przez kapłanów święta.

      W homilii, nawiązując od ustanowienia Mszy św. i kapłaństwa w Wieczerniku i gestu umycia przez Jezusa nóg apostołom, rektor rektoratu podkreślił, że jerozolimski Wieczernik jest pod każdym względem bardzo ważnym miejscem dla wszystkich chrześcijan.

       - Tam widzimy przykład, jakimi mamy być chrześcijanami? Co powinno być w naszym życiu istotne? Jak mamy myśleć, co stawiać przed czym? Czego się wystrzegać? Co ma wartość w oczach Boga? – powiedział.

     W dalszej części homilii przypomniał, że Eucharystia to Chrystus, Bóg który stał się człowiekiem po to, by wyzwolić ludzi z niewoli większej niż jaką przeżywali Izraelici w Egipcie.

     - Ta niewola nazywa się grzech, który często wybieramy, do którego nakłania nas ten sam kusiciel, który nakłonił serce Judasza do zdrady, który w raju uwiódł serce Adama i Ewy, podważając miłość i prawdomówność Boga, który również w dzisiejszych czasach, każdego dnia nęci, werbuje człowieka do przejścia na stronę buntu, odrzucenia wszelkich wartości, a robienia czego się żywcem chce, na co ma się ochotę, byle zaspokoić własne „ja” i przyjemność – zauważył kaznodzieja, dodając, że w obecnych czasach chrześcijaństwo jest atakowane, wyszydzane, ponieważ nie akceptuje żadnego zła, żadnej krzywdy, niesprawiedliwości, kłamstwa, kombinatorstwa i wielu innych rzeczy, których dopuszcza się człowiek.

     Po Mszy św. wierni zgromadzili się w tzw. Ciemnicy, miejsca nawiązującego do Ogrodu Oliwnego i modlitwy Jezusa przed pojmaniem.

      Wielkopiątkowej Liturgii Słowa Bożego, adoracji krzyża, Komunii św. i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego przewodniczył ks. Zdzisław Płuska z Krakowa, dyrektor grupy misjonarzy sercańskich. W głębszym zrozumieniu poszczególnych części liturgii wiernym pomagały komentarze prowadzone przez Gabrielę Oleksy. Na koniec zaśpiewano trzecią część Gorzkich Żali, a czuwanie zakończyła adoracja prowadzoną przez scholę.

     Przez całą Wielką Sobotę wierni z poszczególnych osiedli, a także z Zarabia nawiedzali Grób Pański. Przynieśli także koszyczki pełne rozmaitych pokarmów do poświęcenia na stół wielkanocny. Pokarmy na stół wielkanocny przynieśli także uchodźcy przebywający na plebanii. Wcześniej oddali cześć umieszczonej przy Grobie Pańskim tzw. Płaszczenicy, czyli płótna przedstawiającego umarłego Chrystusa w grobie, które jest nieodłącznym elementem świąt w prawosławiu.

     Wieczorem ks. Sawulski poświęcił ogień i paschał, a w kościele rozległ się śpiew Orędzia Wielkanocnego i radosne Alleluja! Jednak zgodnie z miejscową tradycją uroczysta rezurekcja i procesja wokół kościoła miała miejsce w niedzielny poranek. Przybyli do kościoła usłyszeli słowa życzeń metropolity krakowskiego i swego duszpasterza.

     - Niech radość zagości w tych dniach w waszych sercach, domach i wszędzie, gdzie będziecie przebywać. Jej źródłem jest Chrystus, nasz największy Dobroczyńca. Niech z naszych dusz płynie dla Niego wdzięczność, a zarazem prośba o to, by umacniał nas w tych niełatwych czasach na drogach naszej wiary. By każdy odczuł, jak bardzo jest bliski Bogu, który pragnie naszego szczęścia i który podarował nam życie na zawsze – powiedział ks. Andrzej.

     Z kolei w homilii ks. Płuska zaznaczył, że zmartwychwstały Chrystus wskazuje na miłość która jest potężniejsza niż śmierć, a pusty grób rodzi wiarę w życie wieczne.

     - Spotkanie uczniów ze zmartwychwstałym Panem przemieniło uczniów. Ma też przemieniać całe pokolenia chrześcijan i czynić z nich prawdziwych świadków i głosicieli prawdy, że Jezus żyje i działa” – podkreślił kaznodzieja, dodając, że we współczesnym świecie potrzebni są odważni świadkowie pustego grobu Chrystusa.

      Na zakończenie uroczystej rezurekcji ks. Sawulski zwrócił się do uchodźców życząc m.in. pokoju w ich kraju, a potem Goście z Ukrainy zasiedli do stołu wielkanocnego na plebanii.

                                                                                                                     Zdj. Justyna Lach

Życie Zakonne

zakon