facebook


Najnowszy News

 

Mszana czolo

JUBILEUSZOWY MEDAL OD MIASTA MSZANA DOLNA

Dziękowano za żniwa

Dozynki czo

Mieszkańcy Glisnego w niedzielę 28 sierpnia br. dziękowali za tegoroczne plony ziemi. Gospodarze Dożynek z os. Tatki przystroili świątynię i przynieśli dary ofiarne: wieniec dożynkowy, chleb, warzywa, owoce i inne produkty, które podczas Mszy św. pobłogosławił ks. Andrzej Sawulski SCJ.

     W homilii duszpasterz spod Lubonia nawiązał do ewangelicznego wydarzenia cudownego rozmnożenia chleba przez Jezusa i powiedział:

      „Na szczęście, mimo kryzysu gospodarczego wywołanego wojną na Ukrainie, mamy chleb powszedni i coś do niego. Ale wiemy, że głodnych i biednych jest na świecie wielu. Chrystus już nie chodzi po ziemi i nie karmi w cudowny sposób. To zadanie powierza ludziom. On chce, byśmy byli wrażliwi i gotowi do pomocy potrzebującym. Dzielenie się chlebem jest ciągle aktualne”.

     Kaznodzieja zwrócił następnie uwagę, że czas wspólnego podziękowania za plony ziemi wzywa do pamięci o świecie ludzi głodnych, żebrzących, wyciągających rękę po pomoc i niejednokrotnie upokorzonych w wyniku biedy.

      Apelował do zgromadzonych w kościele, by dawali w swym życiu pierwszeństwo miłości i wrażliwości wobec tych, którzy gdziekolwiek cierpią niedostatek.

      „Eucharystia, która pachnie chlebem wzywa nas do bezinteresownej dobroci. Dostatku nie można zatrzymać dla siebie, bo można się zadusić i przesycić jego nadmiarem. Chrześcijanina powinno się rozpoznać przy łamaniu chleba, przy dzieleniu się nim – podsumował rektor w Glisnem, dodając, że nawet mając niewiele zawsze można się tym niewiele podzielić.

       W czasie Eucharystii modlono się za polskich rolników, za mieszkańców miejscowości, za dotkniętych klęską nieurodzaju i głodu, oraz o to, by radość płynąca ze święta plonów, wzbudziła w sercach wdzięczność wobec Stwórcy.

            Na koniec rektor podziękował gospodarzom tegorocznych Dożynek za pięknie udekorowany kościół i przyniesione dary. Słowa wdzięczności skierował także pod adresem kapeli z Olszówki, która muzyką i śpiewem ubogaciła gliśniańskie Dożynki.

                                                                                                                                          AS

                                                                                                                        Zdj. Gabriela Oleksy

 

Życie Zakonne

zakon