facebook


Najnowszy News

 

Mszana czolo

JUBILEUSZOWY MEDAL OD MIASTA MSZANA DOLNA

Książka ks. Józefa Gawła SCJ

Adoracja cz Książek będących źródłem pomocy do adoracji jest nie za wiele. Tym bardziej cieszy ukazanie się nakładem Wydawnictwa „Rafael” nowej pozycji pt. „Adoracje z Pismem Świętym”.

       Autorem kilkunastu modlitewnych rozważań jest ks. Józef Gaweł, sercanin znany z innych publikacji, m.in. z zakresu duchowości Serca Jezusowego. Rzeczywistość adoracji eucharystycznej jest mu wyjątkowo bliska, bowiem należy do Zgromadzenia, gdzie adoracja zapisana jest w Regule życia sercanów, a sam codziennie trwa z innymi przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy domu tarnowskiego.

      W niniejszej książce ks. Gaweł proponuje własne przemyślenia w oparciu o wybrane fragmenty Pisma Świętego, które podkreślają jedno: miłość Boga i Jezusa do człowieka. Prezentowane rozważania adoracyjne są odpowiedzią na tę miłość, bowiem – jak pisze autor - „Miłość domaga się miłości. Za miłość płaci się miłością i wdzięcznością”. Myślę, że tak właśnie rozumie ks. Gaweł istotę adoracji, jako wyjątkowy czas spotkania z Bogiem i Zbawicielem, czas wypełniony miłością w miejscu Jego obecności w Najświętszym Sakramencie.

     Czytając poszczególne rozważania, odnosi się wrażenie, że autor prowadzi adorującego także poza teren kaplicy z wystawioną monstrancją. Większość bowiem życia toczy się gdzie indziej i często w utrudzeniu. Zaprasza więc ks. Gaweł do postawy naśladowania Jezusa we wszystkich najpiękniejszych przykładach, jakie po sobie zostawił, a szczególnie bezinteresownej służby drugim oraz do pokory. Jest on przekonany, że adoracja daje pewne światło, by dostrzec zarówno potrzeby jak potrzebujących oraz winna prowadzić do przemiany życia. Podkreśla, że „nie ma miłości bez pokory i nie ma pokory bez miłości”.

     Wszystkie refleksje zawarte w tej niewielkiej i praktycznej książce mają prowadzić także do modlitwy. Autor zamieszcza strofy pięknych modlitw ułożonych m.in. przez świętych, które jakby podsumowują każdą adorację.

     Wobec osłabienia wiary i narastającej obojętności na obecność Chrystusa w Eucharystii, widać pilną potrzebę ożywienia pobożności eucharystycznej. Książka ks. Gawła jest na pewno jakąś „cegiełką” w tej sprawie. Może być pomocna w prywatnej czy wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu, jaka odbywa się w wielu parafiach i wspólnotach, w których adoracja wpisana jest w rytm chrześcijańskiego życia.

                                                                                                             Ks. Andrzej Sawulski SCJ

-------------------------------------------------------------------

Ks. Józef Gaweł SCJ, „Adoracje z Pismem Świętym”, Wydawnictwo „Rafael”, Kraków 2022, str. 87

Życie Zakonne

zakon