facebook


Najnowszy News

 swieconka czolo

POŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH

W Glisnem

Cmentarz cz

18 września br. na cmentarzu w Glisnem trwała modlitwa za wszystkich spoczywających w tutejszych mogiłach. Pamiętano także o założycielu cmentarza, ks. Józefie Karpierzu.

- W tę wrześniową sobotę, w Godzinie Miłosierdzia, gromadzimy się na cmentarzu przy ołtarzu i grobach bliskich, by podczas Mszy św. modlić się o dar ich zbawienia. Wszyscy pragniemy ich szczęścia, dlatego polecamy ich miłosierdziu Bożemu ufając, że dzięki składanej przez Jezusa Najświętszej Ofierze dostąpią radości nieba – powiedział na początku Eucharystii ks. Andrzej Sawulski, a następnie wymienił wszystkich spoczywających w tym miejscu oraz ks. Józefa Karpierza, dzięki któremu w 1995 r. powstał cmentarz.

Mszy św. przy ołtarzu Mogiły Pamięci przewodniczył rodak ks. prałat Jan Franczak. W homilii nawiązując do wypomnianych. zmarłych podkreślił, że niemal wszystkich znał; z niektórymi uczęszczał do szkoły, z innymi spotykał się przy rozmaitych uroczystościach.

- Brałem też udział w wielu tutaj pogrzebach, jak choćby w ostatnim, gdy w maju pochowaliśmy świętej pamięci Dawida. Zapamiętałem go, gdy razem z ojcem wznosił tę kaplicę. Podobała mi się ich wzajemna relacja – ojca z synem i syna z ojcem. Stanowili jedność. Tak mi się wydawało, że dobrze się rozumieją w pracy – podkreślił ks. Franczak.

W dalszej części kazania zwrócił się do zebranych i powiedział:

- Odwiedzając często groby swoich bliskich macie przed oczami ich życie. To wasi ojcowie, matki, bracia, siostry, sąsiedzi. Przychodzą wtedy na myśl wszystkie dobre ich czyny, ale także uświadamiamy sobie, że i oni potrzebują naszego wsparcia, dlatego się modlimy o miłosierdzie dla nich – zaznaczył kaznodzieja, podkreślając, że w tym miejscu szczególnie dotykamy świata życia wiecznego.

Zauważył, by każdy odwiedzając cmentarz czy kościół miał świadomość: gdzie, do kogo i po co idzie? Apelował także o pogłębianie swej wiedzy o prawdach przeżywanej wiary.

- Wiemy dużo o danym zmarłym, ale ile wiemy o Jezusie Chrystusie, Bogu Ojcu, Duchu Świętym i Maryi – pytał i zwrócił uwagę na fakt, że doroczna modlitwa we wrześniu za zmarłych ma na celu z jednej strony uproszenie dla nich Bożego miłosierdzia, ale także ma prowadzić do uświęcenia samych siebie.

Podczas Mszy św. pamiętano również o zmarłych spoczywających na innych cmentarzach, w tym o założycielu nekropolii w Glisnem ks. Józefie Karpierzu. W ich intencji odmówiono przed Eucharystią Litanię za zmarłych.

                                                                                                                   AS

                                                                                                          Zdj. Gabriela Oleksy

 

Życie Zakonne

zakon