facebook


Najnowszy News

 swieconka czolo

POŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH

KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ

Kwadrans czTo nie jest książka o modlitwie, ale książeczka z kilkunastoma gotowymi modlitwami, które można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

      Darując mi swą najnowszą publikację pt.: „Kwadrans przed Najświętszym Sakramentem”, ks. Józef Gaweł SCJ nie prosił o kolejną recenzję. Chciał natomiast, abym ją miał i by służyła podczas modlitwy z wiernymi.

      Sam autor nazywa ją książeczką i faktycznie tak jest. Publikacja jest kolejną propozycją książeczki do modlenia, podczas przebywania przed wystawionym Najświętszym Sakramentem lub przed Tabernakulum, które – jak kiedyś pisał papież Benedykt XVI – jest dla wierzących tym, czym niegdyś była Arka Przymierza. Jest namiotem obecności Boga w wiejskim kościółku, w szpitalnej kaplicy, czy we wspaniałej katedrze.

      Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że adoracja jest postawą człowieka, który ma świadomość kim jest on sam, a kim jest jego Stwórca. Stąd więc rodzi się potrzeba pokory, uwielbienia, wdzięczności, ale też przeproszenia i błagania. To wszystko jest obecne na stronach omawianej książeczki. Autor oddaje cześć i uwielbienie należne Bogu Ojcu, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu, zauważa potrzebę podczas adoracji przeproszenia i podziękowania, szczególnie za dar Eucharystii oraz widzi miejsce na wyrażenie prośby przez adorującego Najświętszy Sakrament.

            Dowiadujemy się także z treści kilkunastu modlitw, czym powinna być według ks. Gawła adoracja? A zatem: ma zbliżać do Boga, pomóc w odkryciu miłości Serca Jezusa, nauczyć modlitwy i trwania przed Najświętszym Sakramentem znacznie częściej.

            W publikacji znajdziemy również dwie adoracje przeżywane z Matką Bożą, która uczy jak wielbić Boga i być Mu wdzięcznym.

            Należy zgodzić się z autorem, że adoracja jest spotkaniem i trwaniem przed Bogiem, który kocha człowieka i oczekuje na miłość. Dla ks. Gawła, który w tym roku rozpoczął 80 rok życia, a od 63 lat trwa w Zgromadzeniu Księży Sercanów na adoracji, zajmuje ona szczególne miejsca w jego powołaniu i codzienności. Na 50. stronie książeczki sam wyznaje, że jest jego ulubioną modlitwą.

            Publikacja, która ukazała się nakładem krakowskiego Wydawnictwa „Rafael”, zachęca, by adoracja Najświętszego Sakramentu była także jednym z najpiękniejszych sposobów modlitwy dla tych, którzy zginają kolana nawiedzając świątynię na krótszą czy dłuższą chwilę.

                                                                                                       Ks. Andrzej Sawulski SCJ    

-------------------------------------------------

Ks. Józef Gaweł SCJ, „Kwadrans przed Najświętszym Sakramentem”, Wydawnictwa „Rafael”, Kraków 2023.

Życie Zakonne

zakon