facebook


Najnowszy News

 swieconka czolo

POŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH

Dożynki w Glisnem

dozynki cz

Mieszkańcy Glisnego dziękowali w niedzielę 27 sierpnia br. za tegoroczne plony. Gospodarzami Dożynek byli parafianie z osiedla Kiece, gdzie pośród ich domostw znajduje się kościół.

      Do swej świątyni przybyli w barwnym korowodzie niosąc wieniec żniwny, śpiewając pieśni maryjne, a przygrywał im na akordeonie organista. Przed kościołem wszystkich przywitał duszpasterz, który zaprosił do wspólnej modlitwy podczas Eucharystii. Potem w homilii przypomniał, że Dożynki są czasem dziękczynienia za wszystko, co podarowała ziemia, a co Stwórca pobłogosławił.

      „Dożynki są wielkim świętem życia. I dlatego idziemy w to święto do Pana Boga, który powołał do życia wszystko, co istnieje na naszej ziemi” – powiedział rektor, zauważając, że to także okazja, by przywołać dawne czasy związane z orką, ze siewem, a potem ze żniwowaniem.

     „Wielu zapewne ma w swoim wspomnieniach owe widoki tamtych czasów chodzenia za pługiem, który ciągnął wół lub koń. A pszenicę, żyto czy inne zboże dotykało ostrze kosy. Sentymentalne to wspomnienia, gdzie harmonia między człowiekiem a ziemią była bardzo wyczuwalna i czymś naturalnym” – podkreślił kaznodzieja.

      W dalsze części kazania przywołał słowa papieża Jana Pawła II wygłoszone podczas jego pielgrzymki w Krośnie w 1997 r. , gdzie Ojciec św. apelował o szacunek dla ziarna zboża i ziarna słowa Bożego oraz o troskę o tworzenie kultury wsi, w której jest miejsce na „na rzeczy stare, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków.”
     „Nasz Rodak nauczał, by nie odrzucać to, co łączy ludzi większych czy mniejszych społeczności wiejskich. Bo wieś zawsze była swego rodzaju rodziną i silna wiarą. I dopóki taka była, dopóty polska wieś była so­bą, ubogacając Ojczyznę nie tylko żywnością, ale także tą kulturą, która trwa wciąż, a przeniesiona do miast nie przestaje zachwycać. Urzeka swoim pięknem, szczerością i prostotą” – podsumował kaznodzieja, który następnie pobłogosławił okazały wieniec żniwny, chleb i przyniesione przez mieszkańców os. Kiece koszyki pełne warzyw, owoców i innych produktów.

       Zgromadzeni w kościele modlili się m.in. za Kościół, aby sprawując Eucharystię składał Bogu Ojcu nieustanne dziękczynienie, za Ojczyznę, by była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii oraz rodzimych tradycji, za rolników, aby mogli korzystać ze sprawiedliwego prawa i cieszyli się szacunkiem wszystkich rodaków, a także za ludzi dotkniętych klęską nieurodzaju i głodu. Prosili także za siebie samych, by radość płynąca z przeżywanych Dożynek wzbudziła w ich sercach wdzięczność wobec Stwórcy. Podziękowanie za plony ziemi wyrazili również podczas specjalnej modlitwy po Komunii św.

                                                                                                                                                 AS

                                                                                                                    Zdj. Małgorzata Karpierz

Życie Zakonne

zakon